گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

About mali

This author has not yet filled in any details.
So far mali has created 21 blog entries.

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 1397/12/29

گزارش تفسیری و صورتهای مالی حسابرسی نشده میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی نشده میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 98/6/31 گزارش تفسیری مدیریت

گزارش تفسیری و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۳/۳۱

گزارش تفسیری و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 98/3/31 صورت مالی :  گزارش تفسیری : 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ ۹۸/۴/۲۶

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ 98/4/26 :مشاهده فایل

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش کنترل داخلی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ 1398/04/26 مشاهده فایل :

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

Load More Posts