به گزارش روابط عمومی پالایشگاه شیراز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت شیراز در تاریخ ۹۹/۴/۲۹ با حضور بیش از ۷۴/۲۶ از سهامداران این شرکت برگزار گردید.

مدیر عامل این شرکت جناب آقای مهندس بابک طاوسی در این نشست ضمن معرفی اجمالی پالایشگاه گزارش کاملی از پروژه های در دست اقدام و در حال اجرا را بیان نمودند

صورتجلسه و تصمیمات جلسه