آدرس:کیلومتر ۲۲ جاده شیراز اصفهان-شرکت پالایش نفت شیراز

کدپستی ۷۳۴۱۹۹۱۴۷۵

صندوق پستی:۱۴۴۵-۷۱۳۶۵

تلفن : ۵ الی ۳۸۲۱۷۵۶۱-۰۷۱

فکس:۰۷۱۳۸۲۱۸۲۸۲


 

راه ارتباط با واحد بازاريابي و فروش

تلفن : ۰۷۱۳۸۱۷۱۰۳۶

دورنگار : ۰۷۱۳۸۱۷۱۰۳۰

تاييديه دريافت دورنگار : ۰۷۱۳۸۱۷۱۰۳۶

ايميل : Sales.Sorc@gmail.com