گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

About mali

This author has not yet filled in any details.
So far mali has created 64 blog entries.

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/05/13

آگهی ثبت افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

آگهی ثبت افزایش سرمایه مورخ 1401/01/18

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29- مورخ 1401/04/30

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29- مورخ 1401/04/30

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به 1401/03/31

گزارش تفسیری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گزارش تفسیری دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گزارش حسابرسی و بازرس مستقل یادداشتهای همراه صورتهای مالی - قسمت یک یادداشتها همراه صورتهای مالی - قسمت دوم

Load More Posts