گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

About mali

This author has not yet filled in any details.
So far mali has created 65 blog entries.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با دستورجلسه افزایش سرمایه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰9/۳0

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 1399/12/30

گزارش فعالیت هیات مدیره

گزارش فعالیت هیات مدیره

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

گزارش تفسیری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

گزارش تفسیری دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی

Load More Posts