گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30

By | اسفند ۲۳ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام

By | آذر ۳ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31

By | آذر ۳ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31

By | آذر ۳ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/05/13

By | مرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

آگهی ثبت افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

آگهی ثبت افزایش سرمایه مورخ 1401/01/18

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments