گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29- مورخ 1401/04/30

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به 1401/03/31

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

گزارش تفسیری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گزارش تفسیری دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گزارش حسابرسی و بازرس مستقل یادداشتهای همراه صورتهای مالی - قسمت یک یادداشتها همراه صورتهای مالی - قسمت دوم

By | مرداد ۶ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 1400/12/29

By | تیر ۲۱ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments

تکمیل مشخصات سهامداران

تکمیل مشخصات سهامداران

By | تیر ۲۱ام, ۱۴۰۱|Categories: کدال|0 Comments