گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش فعالیت هیات مدیره سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گزارش تفسیری سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مشاهده فایل :

By | تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۳۹۷/۴/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه 1397/4/30 مشاهده فایل:

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments