گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

By | تیر ۲۸ام, ۱۳۹۹|Categories: کدال|0 Comments

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

By | اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۹|Categories: کدال|0 Comments

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

By | اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۹|Categories: کدال|0 Comments

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به 1397/12/29

By | آبان ۲۸ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش تفسیری و صورتهای مالی حسابرسی نشده میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۶/۳۱

اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی نشده میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 98/6/31 گزارش تفسیری مدیریت

By | آبان ۸ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments

گزارش تفسیری و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۹۸/۳/۳۱

گزارش تفسیری و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 98/3/31 صورت مالی :  گزارش تفسیری : 

By | مرداد ۵ام, ۱۳۹۸|Categories: کدال|0 Comments