گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود

اصلاحیه برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام 

By | مهر ۱۱ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 1399/12/30

By | تیر ۲۹ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

گزارش فعالیت هیات مدیره

گزارش فعالیت هیات مدیره

By | تیر ۲۸ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

By | تیر ۲۸ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

گزارش تفسیری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

گزارش تفسیری دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

By | تیر ۲۸ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments

گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی

By | تیر ۲۸ام, ۱۴۰۰|Categories: کدال|0 Comments