گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

مناقصات

مناقصه Spare Parts For Azarab Boiler Transmitter

متن مناقصه پیش نویس قرارداد خرید شرایط عمومی مناقصه 020 فرم استعلام ارزیابی کیفی فرم شماره 1 فرم شماره 2

By | خرداد ۲۶ام, ۱۴۰۰|Categories: مناقصات|0 Comments

مناقصه خرید لوله ۱۰ اینچ با ضخامت استاندارد(حداقل رده ۴۰)

متن آگهی پیش نویس قرارداد خرید شرایط عمومی مناقصه 017 فرم استعلام ارزیابی کیفی فرم شماره 1 فرم شماره 2

By | خرداد ۲۶ام, ۱۴۰۰|Categories: مناقصات|0 Comments

مناقصه خرید فوم آتش نشانی

متن آگهی شرایط عمومی مناقصه 021 فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر فرم شماره 1 فرم شماره 2

By | خرداد ۲۶ام, ۱۴۰۰|Categories: مناقصات|0 Comments

مناقصه خرید LINE PIPE

متن آگهی شرایط عمومی مناقصه 018 فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر فرم شماره 1 فرم شماره 2

By | خرداد ۲۶ام, ۱۴۰۰|Categories: مناقصات|0 Comments

مناقصه خرید Flange Facer

متن مناقصه    پیوست 1) فرم ارزیابی کیفی مناقصه گر   پیوست 2) قرارداد

By | خرداد ۲۵ام, ۱۴۰۰|Categories: مناقصات|0 Comments