گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار

تاریخ اتمام

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

واحد متقاضی

۱۴۰۲/۰۳۸

کف سازی جایگاه پمپ بنزین متعلق به شرکت پالایش نفت شیراز در شهرستان داراب

۱۴۰۲/۷/۰۱

۱۴۰۲/۷/۸

۱۴۰۲/۷/۱۵

بازرگانی

۱۴۰۲/۱۵

تهیه، نصب و اجرای اکسیژن مرکزی در اورژانس درمانگاه صنعتی شرکت پالایش نفت شیراز در سال ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۷/۰۱

۱۴۰۲/۷/۸

۱۴۰۲/۷/۱۵

امور حقوقی

۱۴۰۲/۰۳۹

خرید یوتیوب

۱۴۰۲/۶/۱۸

۱۴۰۲/۶/۲۵

۱۴۰۲/۷/۱

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۲۹

خرید ۲۶۸۳۲ لیتر روغن توربین Iso Grade 46

۱۴۰۲/۶/۱۸

۱۴۰۲/۶/۲۵

۱۴۰۲/۷/۱

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۲۷

خرید یک قلم LINE PIPE

۱۴۰۲/۶/۱۴

۱۴۰۲/۶/۲۱

۱۴۰۲/۶/۲۸

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۲۸

خرید دو قلم TRANSMITER ASSY

۱۴۰۲/۶/۱۴

۱۴۰۲/۶/۲۱

۱۴۰۲/۶/۲۸

بازرگانی

۴۰۲/۰۳۱

خريد دستگاه اندازه گيري سولفور و نيتروژن

۱۴۰۲/۶/۱۳

۱۴۰۲/۶/۲۰

۱۴۰۲/۶/۲۷

بازرگانی

۴۰۲/۰۳۴

خرید دو قلم Ball Valve

۱۴۰۲/۶/۱۳

۱۴۰۲/۶/۲۰

۱۴۰۲/۶/۲۷

بازرگانی

۴۰۲/۰۳۰

خريد دستگاه سنگين تراش معمولي

۱۴۰۲/۶/۱۳

۱۴۰۲/۶/۲۰

۱۴۰۲/۶/۲۷

بازرگانی

۴۰۲/۰۳۲

خريد دستگاه اندازه گيري ويسكوزيته اتوماتيك

۱۴۰۲/۶/۱۳

۱۴۰۲/۶/۲۰

۱۴۰۲/۶/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۲۶

خرید ۱۵ عدد کپسول ۷۰۰ کیلوگرمی جهت گاز ازت با فشار ۱۶۰ کیلوگرم

۱۴۰۲/۶/۵

۱۴۰۲/۶/۱۲

۱۴۰۲/۶/۱۹

بازرگانی

۱۴۰۲/۱۲

اجاره ۷ دستگاه اتوبوس جهت ایاب و ذهاب کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۲/۵/۲۶

۱۴۰۲/۶/۲

۱۴۰۲/۶/۹

امور قراردادها

۱۴۰۲/۰۲۵

TUBE BUNDLE FOR AIR COOLER

۱۴۰۲/۵/۲۶

۱۴۰۲/۶/۲

۱۴۰۲/۶/۹

بازرگانی

۴۰۲/۰۲۲

: خريد تجهيزات ابزاردقيق جهت پروژه Lube Cut

۱۴۰۲/۵/۷

۱۴۰۲/۵/۱۴

۱۴۰۲/۵/۲۱

بازرگانی

۴۰۲/۰۲۳

خريدAMINE EXCHANGER FE-803A COMPLETE

۱۴۰۲/۵/۷

۱۴۰۲/۵/۱۴

۱۴۰۲/۵/۲۱

بازرگانی

۴۰۲/۰۲۴

خريد Centrifugal pump and it’s driver FP-2023D

۱۴۰۲/۵/۷

۱۴۰۲/۵/۱۴

۱۴۰۲/۵/۲۱

بازرگانی

۴۰۲/۰۱۸

خرید دو دستگاه Lube Cut Oil Pump (FP-129)

۱۴۰۲/۴/۲۶

۱۴۰۲/۵/۰۲

۱۴۰۲/۵/۹

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۲۱

خرید GASKET

۱۴۰۲/۴/۲۰

۱۴۰۲/۴/۲۷

۱۴۰۲/۵/۳

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۱۹

خرید کامپوزیت و متعلقات جهت تعمیرات جایگاه پمپ بنزین داراب

۱۴۰۲/۴/۱۰

۱۴۰۲/۴/۱۷

۱۴۰۲/۴/۲۴

بازرگانی

۴۰۲/۰۱۷

خريد دستگاه آناليز صداي آلتراسونيك ديجيتال ( ULTRA PROBE 15.000)

۱۴۰۲/۴/۱

۱۴۰۲/۴/۸

۱۴۰۲/۴/۱۵

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۹

آگهی مزایده عمومی فروش حدود ۹۰۰ تن قیر تولیدی با بسته بندی جامبونگ

۱۴۰۲/۳/۲۵

۱۴۰۲/۴/۵

۱۴۰۲/۴/۱۲

امور حقوقی

۱۴۰۲/۰۱۱

خرید کابل

۱۴۰۲/۳/۲۷

۱۴۰۲/۴/۳

۱۴۰۲/۴/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۱۶

خرید stuffing box compressor

۱۴۰۲/۳/۲۱

۱۴۰۲/۳/۲۸

۱۴۰۲/۴/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۱۳

خرید Plate

۱۴۰۲/۳/۱۷

۱۴۰۲/۳/۲۴

۱۴۰۲/۳/۳۱

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۱۲

خرید قطعات یدکی توربین Dresser-rand

۱۴۰۲/۳/۱۷

۱۴۰۲/۳/۲۴

۱۴۰۲/۳/۳۱

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۱۴

خرید تجهیزات و دستگاه های ورزشی

۱۴۰۲/۳/۱۷

۱۴۰۲/۳/۲۴

۱۴۰۲/۳/۳۱

بازرگانی

۴۰۲/۰۱۵

خريد دو دستگاه X-RAY مارك HEIMANN مدل HS6040I

۱۴۰۲/۳/۱۳

۱۴۰۲/۳/۲۰

۱۴۰۲/۳/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۱۰

مناقصه خرید ۳ قلم GATE VALVE

۱۴۰۲/۳/۱۳

۱۴۰۲/۳/۲۰

۱۴۰۲/۳/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۹

خرید ۱۰ عدد دماسنج دیجیتال پرتابل

۱۴۰۲/۳/۳

۱۴۰۲/۳/۱۰

۱۴۰۲/۳/۱۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۸

مزایده عمومی فروش ۱۲۰۰ کیلوگرم براده براس و آلومینیوم

۱۴۰۲/۳/۱۳

۱۴۰۲/۳/۲۰

۱۴۰۲/۳/۲۷

امور حقوقی

۱۴۰۲/۰۹

خرید ۱۰ عدد دماسنج دیجیتال پرتابل

۱۴۰۲/۳/۳

۱۴۰۲/۳/۱۰

۱۴۰۲/۳/۱۷

بازرگانی

۱۴۰۱-/۰۲۴

ساخت SLOW WHEEL

۱۴۰۲/۲/۱۹

۱۴۰۲/۲/۲۶

۱۴۰۲/۳/۰۲

بازرگانی

۱۴۰۲-۰۷

آگهی مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس بنز ۳۰۲

۱۴۰۲/۲/۱۶

۱۴۰۲/۲/۲۳

۱۴۰۲/۲/۳۰

امور قراردادها

۱۴۰۲/۰۰۶

ساخت سازه فلزی سایه بان جایگاه پمپ بنزین میدان دانشجو (پتراز۲)

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۸

خرید یک دستگاه ۷۷۰ INBODY

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۴۰۲/۰۰۷

خرید ۳D SCANNER و ابزارآلات اندازه گيري دقيق كنترل كيفيت

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۵

خرید CERAMIC BALLS

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۶۰

خرید Hydraulic Set Stop Valve

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۴

خرید دستگاه اندازه گیری مقدار بسیار کم Co و CO2

۱۴۰۲/۲/۳

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۳

ساخت ۶ عدد CRANK SHAFT & CONNECTING RO

۱۴۰۲/۱/۲۹

۱۴۰۲/۲/۲

۱۴۰۲/۲/۹

بازرگانی

۴۰۲/۰۰۳

Structural Packing for Vacuum Tower

۱۴۰۲/۱/۲۸

۱۴۰۲/۲/۱

۱۴۰۲/۲/۸

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۱

تأمين نيروي انساني جهت اجراي خدمات واحدهاي ستادي شركت پالايش نفت شيراز در سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱/۲۷

۱۴۰۲/۱/۳۱

۱۴۰۲/۲/۷

امور قراردادها

۱۴۰۲/۰۲

حمل ماده اكتان افزا MTBE از شركت پتروشيمي شيمي بافت ، شركت پتروشيمي كيميا بندر امام و انبار نفت شهيد نوربخش ماهشهر به شركت پالايش نفت شيراز

۱۴۰۲/۱/۲۷

۱۴۰۲/۱/۳۱

۱۴۰۲/۲/۷

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۶۲

خرید یک دستگاه لیفتراک دیزل ۳ تن

۱۴۰۲/۱/۲۲

۱۴۰۲/۱/۳۰

۱۴۰۲/۲/۶

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۱

مناقصه خرید Gas Chromatograph

۱۴۰۲/۱/۲۲

۱۴۰۲/۱/۳۰

۱۴۰۲/۲/۶

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۶

خرید اتصالات

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۶۰

خرید مناقصه Hydraulic Set Stop Valve

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۶۱

مناقصه خرید U-Tube

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۶

Tee & Elbow مناقصه خرید اتصالات

۱۴۰۱/۱۲/۰۸

۱۴۰۱/۱۲/۱۵

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۳

مناقصه ساخت ۶ عدد CRANK SHAFT & CONNECTING ROD

۱۴۰۱/۱۲/۰۶

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۷

ISO GRADE مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

۱۴۰۱/۱۲/۰۳

۱۴۰۱/۱۲/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۵

مناقصه NAPHTA HYDROTREATING CATALYST

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۲۲

مناقصه انتخاب پيمانكار EPC به منظور طراحي ،تامين تجهيزات، بازسازي، انجام كارهاي ساختماني وعمليات نصب، تست و راه اندازي پست اختصاصي ۲۰/۲۳۰/۶۶ كيلوولت پالايش نفت شيراز و توسعه پست ۶۶/۲۳۰ كيلوولت سعدي شيراز و پستهاي اصلي توزيع برق ES1-A و ES1-B و ES00 از نوع Indoor (6/20 كيلوولت و ۰٫۴/۶ کيلوولت)

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۲۳

مناقصه انتخاب پيمانكار PC به منظور تامین تجهیزات، احداث، تست و راه اندازی خط انتقال ۳۰ كيلوولت دومداره شركت پالايش نفت شيراز

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۵۲

مناقصه flame atomic absorption spectrophotometer

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۰

مناقصه خرید TUBE BUNDLE FOR AIR COOLER

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۱

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۶

مناقصه خرید BOILER AND SUPER HEATER TUBES

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۱

مناقصه انجام خدمات کاتالوگ نویسی ،آموزش ،تهیه و نصب نرم افزار P.D.M.S شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱۰/۲۵

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۴۷

مناقصه خرید GATE VALVE

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۰

خرید دستگاه x-ray fluoresence sulfur in oil

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۹

مناقصه SURFACE CONDENSER COMPLETE(FE-624,FE-626)

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۸

مناقصه CONSTRUCTION AND DESIGN OF SURFACE CONDENSER FE-625 A,C

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۵

مناقصه خرید تیوب باندل کولر هوائی

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۴

آگهی مناقصه ساخت ۵ عدد GEAR WHEEL & PINION SHAFT

۱۴۰۱/۱۰/۰۳

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

بازرگانی

۴۰۱/۰۴۱

مناقصه Centrifugal Pumps and their Drivers (P-623

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۴۰۱/۱۰/۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۳

مناقصه ساخت۳۰ عدد SUCTION VALVE

۱۴۰۱/۰۹/۲۹

۱۴۰۱/۱۰/۶

۱۴۰۱/۱۰/۱۳

۴۰۱/۰۴۱

مناقصه Centrifugal Pumps and their Drivers (P-623

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۴۰۱/۱۰/۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۲

خرید تجهیز (FE-214)SURFACE CONDENSER COMPLETE

۱۴۰۱/۰۹/۲۴

۱۴۰۱/۱۰/۱

۱۴۰۱/۱۰/۷

۴۰۱/۰۴۱

مناقصه Centrifugal Pumps and their Drivers (P-623

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۴۰۱/۱۰/۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۷

مناقصه ۱- طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم Intraplant Paging مربوط به واحدهای نفتای سبک (۱۳۰۰) و ایزومریزاسیون (۱۴۰۰) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۹/۱۶

۱۴۰۱/۹/۲۳

۱۴۰۱/۹/۳۰

امور حقوقی

۴۰۱/۰۳۸

مناقصه خرید REACTOR PRODUCTS SEPARATOR FV-403 COMPLETE WITH ACCESSORIES

۱۴۰۱/۹/۱۵

۱۴۰۱/۹/۲۲

۱۴۰۱/۹/۲۹

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۹

مناقصه خرید دستگاه FREEZING POINT

۱۴۰۱/۹/۱۴

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۶

خرید تجهیز SURFACE CONDENSER COMPLETE

۱۴۰۱/۹/۷

۱۴۰۱/۹/۱۴

۱۴۰۱/۹/۲۱

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۵

متن مناقصه ۱- ساخت و تعویض سقف شناور مخزن T-2035 و ساخت و تعویض سقف ثابت، کف و کورس آخر از بدنه مخزن T-2068 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۸/۲۶

۱۴۰۱/۹/۳

۱۴۰۱/۹/۱۰

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۳۵

مناقصه خرید U-TUBE

۱۴۰۱/۸/۲۶

۱۴۰۱/۹/۳

۱۴۰۱/۹/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۶

مناقصه ساخت مخزن مناسب جهت نگهداری SLOPS FT-2046 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۸/۲۶

۱۴۰۱/۹/۳

۱۴۰۱/۹/۱۰

امور حقوقی

۴۰۱/۰۳۰

مناقصه خرید دو دستگاه UPS با توان ۳۰ KVA به همراه با تری SAFT

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

۱۴۰۱/۹/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۲

مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه آسانسور مجموعه منازل سازمانی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز (شماره ۲) واقع در شیراز

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

۱۴۰۱/۹/۷

امور حقوقی

۱۴۰۱/۱۳

مناقصه انجام تست Acoustic Emission بر روي ۱۱ دستگاه از مخازن ذخيره اتمسفريك شركت پالايش نفت شيراز

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

۱۴۰۱/۹/۷

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۳۲

مناقصه ساخت ۱۰ عدد NOZZLE RING

۱۴۰۱/۸/۲۱

۱۴۰۱/۸/۲۸

۱۴۰۱/۹/۵

بازرگانی

۱۴۰/۰۳۴

مناقصه خرید روتور کمپرسور

۱۴۰۱/۸/۱۷

۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۴۰۱/۹/۱

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۳

مناقصه خرید زیرپایی

۱۴۰۱/۸/۱۷

۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۴۰۱/۹/۱

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۱

مناقصه خرید PARTS FOR “WESTINGHOUSE” GAS TURBINE GENERATO

۱۴۰۱/۸/۱۴

۱۴۰۱/۸/۲۱

۱۴۰۱/۸/۲۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۰۴

مناقصه خرید قطعات توربوژنراتور Cantieri

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۶

مناقصه خرید ماده شیمیایی COOLING WATER

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۸

مناقصه خريد قطعات مكانيكال سيل پمپ

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۹

خرید Plate

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۷

خرید کاتالیست LOW TEMPERTURE SHIFT CONVERSION CATALYST

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۴

ساخت سه عدد SLOW WHEEL

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۰۷

خرید یک دستگاه سیلندر تراش

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۵

اجرای خدمات درمانی بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری و قرارداد مستقیم

۱۴۰۱/۶/۳۱

۱۴۰۱/۷/۷

۱۴۰۱/۷/۱۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۱

مناقصه VALVE POSITIONER

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۴۰۱/۰۱۹

مناقصه خرید تابلو ایستاده مربوط به راه اندازی الکتروموتور دالاندر

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۳

مناقصه ساخت ۳۲ عدد SUCTION VALVE COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۲

مناقصه خرید ۲۰ عدد GOVERNOR COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۰

مناقصه خرید و نصب سیستم صوتی اتاق کنفرانس

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۲

مناقصه خرید یک دستگاه جداکننده آب از روغن از نوع سانتریفیوژ

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

۱۴۰۱/۷/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۶

مناقصه ساخت۳۰۰ عدد SEAL PACKING STUUFING BOX

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۸

مناقصه خرید ۱۰ قلم TEMPERATURE GAUGE

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۰

مناقصه تهیه ،ساخت و تعویض کلیه قطعات داخلی به همراه ترمیم و مقاوم سازی برج خنک کننده (سلA) به صورت EPC شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۵/۲۶

۱۴۰۱/۶/۲

۱۴۰۱/۶/۹

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۱۳ 

 مناقصه خرید شیرآلات

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

بازرگانی 

 ۱۴۰۱/۰۹

 مناقصه تعویض تیوب های بویلر A به همراه هدرهای مربوطه آن

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

 امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۶

آگهی مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی اسکید کامل میترینگ شامل توربین میتر ، پروور و ملزومات جانبی آن

۱۴۰۱/۵/۳

۱۴۰۱/۵/۱۰

۱۴۰۱/۵/۱۵

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۸

حمل ماده اکتان افزاMTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام و شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام به شرکت پالایش نفت شیراز به میزان تقریبی ۷۵ الی ۲۰۰ تن در روز به مدت ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۴۰۱/۴/۱۲

۱۴۰۱/۴/۱۹

۱۴۰۱/۴/۲۶

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱۱

مناقصه خرید ۲۰ عدد TRANSMITTER ASSY

۱۴۰۱/۴/۶

۱۴۰۱/۴/۱۳

۱۴۰۱/۴/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵

مناقصه ساخت انبار جهت نگهداری تجهیزات و قطعات ماشین آلات دوار ( جنب انبار شماره ۵ ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۴/۴

۱۴۰۱/۴/۱۱

۱۴۰۱/۴/۱۸

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان لار

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۲

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی پتراز ۲ متعلق به شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان شیراز

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۰۹

مناقصه خرید Pressure Switch

۱۴۰۱/۳/۱۱

۱۴۰۱/۳/۱۸

۱۴۰۱/۳/۲۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۰

مناقصه ترانسمیتراختلاف فشار نیوماتیک

۱۴۰۱/۲/۲۰

۱۴۰۱/۲/۲۷

۱۴۰۱/۳/۳

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۵

خرید ATMOSPHERIC GAS OIL TRIM COOLER COMPLETE FE-108D

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۳

 خرید ۳۶ قلم STUD BOLTS

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید RAY FLUORESCENCE SULFUR ANALYZER -X

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید کاتالیست Hydrocracking

۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی (EPCC) آنالایزرهای گازهای خروجی از دودکش های کوره های پالایشی فاز اول (۵ دودکش ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۰/۹/۲۹

۱۴۰۰/۱۰/۶

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

امور قراردادها

مناقصه خرید pipe

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه ساخت TURBINE & COMPRESSOR BLADES

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن ISO GRADE 32

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

بازرگانی

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

بازرگانی

مناقصه ۰۶۱ خرید شیرآلات

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۱۴۰۰/۱۱/۳

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

بازرگانی

مناقصه حمل ماده MTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام به شركت پالايش نفت شيراز به میزان تقریبی ۴۸ الی ۱۴۴ تن در روز و حداکثر معادل ۱۴۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

امور حقوقی

مناقصه ۰۶۳ خرید رفرکتومتر اتوماتیک

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید کامیونت دارای بالابر هیدرولیکی با ارتفاع کاری ۱۸ متر

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید مواد شیمیایی Cooling water

۱۴۰۰/۱۱/۹

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی کنترلرها

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

۱۴۰۰/۱۲/۱

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی توربین بخار

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بازرگانی

مناقصه تأمين و راهبري انواع جراثقالها ، ماشين هاي جوشكاري ، كمپرسور هوا و راهبري ماشين آلات سنگين موجود در پالايشگاه و ارائه خدمات طناب بندي جهت اجراي تعميرات اساسي

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

امور حقوقی

مناقصه احداث سالن ورزشی برای آموزش و پرورش شهرستان زرقان

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه تامین نیروی انسانی اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر(U-100)، کاهش گرانروی(U-300)،گاز مایع(U-500)و مراکس(U-1000) شرکت پالایش نفت شیراز درسال۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ لیتر Dimulsifiers

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۱۴۰۱/۱/۶

بازرگانی

مناقصه خرید P/F “FOXBORO” TRANSMITTER

۱۴۰۱/۱/۱۶

۱۴۰۱/۱/۲۳

۱۴۰۱/۱/۳۰

بازرگانی

مناقصه ساخت و تعویض سقف شناورT-2035 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

امور قراردادها

DMDSمناقصه خرید ۷۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری

۱۴۰۱/۲/۷

۱۴۰۱/۲/۱۴

۱۴۰۱/۲/۲۱

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۰۰ بشکه ماده شیمیایی Anti Icing

۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید کابل ابزار دقیق

 ۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵ 

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید دستگاه آنالیز صدای آلتراسونیک دیجیتال

 ۱۴۰۱/۲/۱۰

۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴

بازرگانی

مناقصه خرید ۱۲ عدد BALL VALVE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

 ۱۴۰۱/۲/۲۴

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید یک دستگاه سیلندر تراش

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید DUCTILITY TESTING MACHINE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

 بازرگانی

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار

تاریخ اتمام

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

واحد متقاضی

۱۴۰۲/۰۹

خرید ۱۰ عدد دماسنج دیجیتال پرتابل

۱۴۰۲/۳/۳

۱۴۰۲/۳/۱۰

۱۴۰۲/۳/۱۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۹

خرید ۱۰ عدد دماسنج دیجیتال پرتابل

۱۴۰۲/۳/۳

۱۴۰۲/۳/۱۰

۱۴۰۲/۳/۱۷

بازرگانی

۱۴۰۱-/۰۲۴

ساخت SLOW WHEEL

۱۴۰۲/۲/۱۹

۱۴۰۲/۲/۲۶

۱۴۰۲/۳/۰۲

بازرگانی

۱۴۰۲-۰۷

آگهی مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس بنز ۳۰۲

۱۴۰۲/۲/۱۶

۱۴۰۲/۲/۲۳

۱۴۰۲/۲/۳۰

امور قراردادها

۱۴۰۲/۰۰۶

ساخت سازه فلزی سایه بان جایگاه پمپ بنزین میدان دانشجو (پتراز۲)

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۸

خرید یک دستگاه ۷۷۰ INBODY

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۴۰۲/۰۰۷

خرید ۳D SCANNER و ابزارآلات اندازه گيري دقيق كنترل كيفيت

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۵

خرید CERAMIC BALLS

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۶۰

خرید Hydraulic Set Stop Valve

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۴

خرید دستگاه اندازه گیری مقدار بسیار کم Co و CO2

۱۴۰۲/۲/۳

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۳

ساخت ۶ عدد CRANK SHAFT & CONNECTING RO

۱۴۰۲/۱/۲۹

۱۴۰۲/۲/۲

۱۴۰۲/۲/۹

بازرگانی

۴۰۲/۰۰۳

Structural Packing for Vacuum Tower

۱۴۰۲/۱/۲۸

۱۴۰۲/۲/۱

۱۴۰۲/۲/۸

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۱

تأمين نيروي انساني جهت اجراي خدمات واحدهاي ستادي شركت پالايش نفت شيراز در سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱/۲۷

۱۴۰۲/۱/۳۱

۱۴۰۲/۲/۷

امور قراردادها

۱۴۰۲/۰۲

حمل ماده اكتان افزا MTBE از شركت پتروشيمي شيمي بافت ، شركت پتروشيمي كيميا بندر امام و انبار نفت شهيد نوربخش ماهشهر به شركت پالايش نفت شيراز

۱۴۰۲/۱/۲۷

۱۴۰۲/۱/۳۱

۱۴۰۲/۲/۷

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۶۲

خرید یک دستگاه لیفتراک دیزل ۳ تن

۱۴۰۲/۱/۲۲

۱۴۰۲/۱/۳۰

۱۴۰۲/۲/۶

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۱

مناقصه خرید Gas Chromatograph

۱۴۰۲/۱/۲۲

۱۴۰۲/۱/۳۰

۱۴۰۲/۲/۶

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۶

خرید اتصالات

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۶۰

خرید مناقصه Hydraulic Set Stop Valve

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۶۱

مناقصه خرید U-Tube

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۶

Tee & Elbow مناقصه خرید اتصالات

۱۴۰۱/۱۲/۰۸

۱۴۰۱/۱۲/۱۵

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۳

مناقصه ساخت ۶ عدد CRANK SHAFT & CONNECTING ROD

۱۴۰۱/۱۲/۰۶

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۷

ISO GRADE مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

۱۴۰۱/۱۲/۰۳

۱۴۰۱/۱۲/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۵

مناقصه NAPHTA HYDROTREATING CATALYST

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۲۲

مناقصه انتخاب پيمانكار EPC به منظور طراحي ،تامين تجهيزات، بازسازي، انجام كارهاي ساختماني وعمليات نصب، تست و راه اندازي پست اختصاصي ۲۰/۲۳۰/۶۶ كيلوولت پالايش نفت شيراز و توسعه پست ۶۶/۲۳۰ كيلوولت سعدي شيراز و پستهاي اصلي توزيع برق ES1-A و ES1-B و ES00 از نوع Indoor (6/20 كيلوولت و ۰٫۴/۶ کيلوولت)

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۲۳

مناقصه انتخاب پيمانكار PC به منظور تامین تجهیزات، احداث، تست و راه اندازی خط انتقال ۳۰ كيلوولت دومداره شركت پالايش نفت شيراز

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۵۲

مناقصه flame atomic absorption spectrophotometer

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۰

مناقصه خرید TUBE BUNDLE FOR AIR COOLER

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۱

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۶

مناقصه خرید BOILER AND SUPER HEATER TUBES

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۱

مناقصه انجام خدمات کاتالوگ نویسی ،آموزش ،تهیه و نصب نرم افزار P.D.M.S شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱۰/۲۵

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۴۷

مناقصه خرید GATE VALVE

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۰

خرید دستگاه x-ray fluoresence sulfur in oil

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۹

مناقصه SURFACE CONDENSER COMPLETE(FE-624,FE-626)

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۸

مناقصه CONSTRUCTION AND DESIGN OF SURFACE CONDENSER FE-625 A,C

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۵

مناقصه خرید تیوب باندل کولر هوائی

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۴

آگهی مناقصه ساخت ۵ عدد GEAR WHEEL & PINION SHAFT

۱۴۰۱/۱۰/۰۳

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

بازرگانی

۴۰۱/۰۴۱

مناقصه Centrifugal Pumps and their Drivers (P-623

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۴۰۱/۱۰/۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۳

مناقصه ساخت۳۰ عدد SUCTION VALVE

۱۴۰۱/۰۹/۲۹

۱۴۰۱/۱۰/۶

۱۴۰۱/۱۰/۱۳

۴۰۱/۰۴۱

مناقصه Centrifugal Pumps and their Drivers (P-623

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۴۰۱/۱۰/۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۲

خرید تجهیز (FE-214)SURFACE CONDENSER COMPLETE

۱۴۰۱/۰۹/۲۴

۱۴۰۱/۱۰/۱

۱۴۰۱/۱۰/۷

۴۰۱/۰۴۱

مناقصه Centrifugal Pumps and their Drivers (P-623

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۴۰۱/۱۰/۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۷

مناقصه ۱- طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم Intraplant Paging مربوط به واحدهای نفتای سبک (۱۳۰۰) و ایزومریزاسیون (۱۴۰۰) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۹/۱۶

۱۴۰۱/۹/۲۳

۱۴۰۱/۹/۳۰

امور حقوقی

۴۰۱/۰۳۸

مناقصه خرید REACTOR PRODUCTS SEPARATOR FV-403 COMPLETE WITH ACCESSORIES

۱۴۰۱/۹/۱۵

۱۴۰۱/۹/۲۲

۱۴۰۱/۹/۲۹

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۹

مناقصه خرید دستگاه FREEZING POINT

۱۴۰۱/۹/۱۴

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۶

خرید تجهیز SURFACE CONDENSER COMPLETE

۱۴۰۱/۹/۷

۱۴۰۱/۹/۱۴

۱۴۰۱/۹/۲۱

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۵

متن مناقصه ۱- ساخت و تعویض سقف شناور مخزن T-2035 و ساخت و تعویض سقف ثابت، کف و کورس آخر از بدنه مخزن T-2068 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۸/۲۶

۱۴۰۱/۹/۳

۱۴۰۱/۹/۱۰

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۳۵

مناقصه خرید U-TUBE

۱۴۰۱/۸/۲۶

۱۴۰۱/۹/۳

۱۴۰۱/۹/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۶

مناقصه ساخت مخزن مناسب جهت نگهداری SLOPS FT-2046 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۸/۲۶

۱۴۰۱/۹/۳

۱۴۰۱/۹/۱۰

امور حقوقی

۴۰۱/۰۳۰

مناقصه خرید دو دستگاه UPS با توان ۳۰ KVA به همراه با تری SAFT

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

۱۴۰۱/۹/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۲

مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه آسانسور مجموعه منازل سازمانی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز (شماره ۲) واقع در شیراز

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

۱۴۰۱/۹/۷

امور حقوقی

۱۴۰۱/۱۳

مناقصه انجام تست Acoustic Emission بر روي ۱۱ دستگاه از مخازن ذخيره اتمسفريك شركت پالايش نفت شيراز

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

۱۴۰۱/۹/۷

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۳۲

مناقصه ساخت ۱۰ عدد NOZZLE RING

۱۴۰۱/۸/۲۱

۱۴۰۱/۸/۲۸

۱۴۰۱/۹/۵

بازرگانی

۱۴۰/۰۳۴

مناقصه خرید روتور کمپرسور

۱۴۰۱/۸/۱۷

۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۴۰۱/۹/۱

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۳

مناقصه خرید زیرپایی

۱۴۰۱/۸/۱۷

۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۴۰۱/۹/۱

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۱

مناقصه خرید PARTS FOR “WESTINGHOUSE” GAS TURBINE GENERATO

۱۴۰۱/۸/۱۴

۱۴۰۱/۸/۲۱

۱۴۰۱/۸/۲۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۰۴

مناقصه خرید قطعات توربوژنراتور Cantieri

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۶

مناقصه خرید ماده شیمیایی COOLING WATER

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۸

مناقصه خريد قطعات مكانيكال سيل پمپ

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۹

خرید Plate

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۷

خرید کاتالیست LOW TEMPERTURE SHIFT CONVERSION CATALYST

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۴

ساخت سه عدد SLOW WHEEL

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۰۷

خرید یک دستگاه سیلندر تراش

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۵

اجرای خدمات درمانی بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری و قرارداد مستقیم

۱۴۰۱/۶/۳۱

۱۴۰۱/۷/۷

۱۴۰۱/۷/۱۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۱

مناقصه VALVE POSITIONER

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۴۰۱/۰۱۹

مناقصه خرید تابلو ایستاده مربوط به راه اندازی الکتروموتور دالاندر

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۳

مناقصه ساخت ۳۲ عدد SUCTION VALVE COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۲

مناقصه خرید ۲۰ عدد GOVERNOR COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۰

مناقصه خرید و نصب سیستم صوتی اتاق کنفرانس

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۲

مناقصه خرید یک دستگاه جداکننده آب از روغن از نوع سانتریفیوژ

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

۱۴۰۱/۷/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۶

مناقصه ساخت۳۰۰ عدد SEAL PACKING STUUFING BOX

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۸

مناقصه خرید ۱۰ قلم TEMPERATURE GAUGE

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۰

مناقصه تهیه ،ساخت و تعویض کلیه قطعات داخلی به همراه ترمیم و مقاوم سازی برج خنک کننده (سلA) به صورت EPC شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۵/۲۶

۱۴۰۱/۶/۲

۱۴۰۱/۶/۹

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۱۳ 

 مناقصه خرید شیرآلات

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

بازرگانی 

 ۱۴۰۱/۰۹

 مناقصه تعویض تیوب های بویلر A به همراه هدرهای مربوطه آن

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

 امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۶

آگهی مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی اسکید کامل میترینگ شامل توربین میتر ، پروور و ملزومات جانبی آن

۱۴۰۱/۵/۳

۱۴۰۱/۵/۱۰

۱۴۰۱/۵/۱۵

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۸

حمل ماده اکتان افزاMTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام و شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام به شرکت پالایش نفت شیراز به میزان تقریبی ۷۵ الی ۲۰۰ تن در روز به مدت ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۴۰۱/۴/۱۲

۱۴۰۱/۴/۱۹

۱۴۰۱/۴/۲۶

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱۱

مناقصه خرید ۲۰ عدد TRANSMITTER ASSY

۱۴۰۱/۴/۶

۱۴۰۱/۴/۱۳

۱۴۰۱/۴/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵

مناقصه ساخت انبار جهت نگهداری تجهیزات و قطعات ماشین آلات دوار ( جنب انبار شماره ۵ ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۴/۴

۱۴۰۱/۴/۱۱

۱۴۰۱/۴/۱۸

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان لار

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۲

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی پتراز ۲ متعلق به شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان شیراز

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۰۹

مناقصه خرید Pressure Switch

۱۴۰۱/۳/۱۱

۱۴۰۱/۳/۱۸

۱۴۰۱/۳/۲۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۰

مناقصه ترانسمیتراختلاف فشار نیوماتیک

۱۴۰۱/۲/۲۰

۱۴۰۱/۲/۲۷

۱۴۰۱/۳/۳

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۵

خرید ATMOSPHERIC GAS OIL TRIM COOLER COMPLETE FE-108D

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۳

 خرید ۳۶ قلم STUD BOLTS

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید RAY FLUORESCENCE SULFUR ANALYZER -X

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید کاتالیست Hydrocracking

۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی (EPCC) آنالایزرهای گازهای خروجی از دودکش های کوره های پالایشی فاز اول (۵ دودکش ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۰/۹/۲۹

۱۴۰۰/۱۰/۶

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

امور قراردادها

مناقصه خرید pipe

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه ساخت TURBINE & COMPRESSOR BLADES

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن ISO GRADE 32

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

بازرگانی

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

بازرگانی

مناقصه ۰۶۱ خرید شیرآلات

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۱۴۰۰/۱۱/۳

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

بازرگانی

مناقصه حمل ماده MTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام به شركت پالايش نفت شيراز به میزان تقریبی ۴۸ الی ۱۴۴ تن در روز و حداکثر معادل ۱۴۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

امور حقوقی

مناقصه ۰۶۳ خرید رفرکتومتر اتوماتیک

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید کامیونت دارای بالابر هیدرولیکی با ارتفاع کاری ۱۸ متر

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید مواد شیمیایی Cooling water

۱۴۰۰/۱۱/۹

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی کنترلرها

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

۱۴۰۰/۱۲/۱

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی توربین بخار

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بازرگانی

مناقصه تأمين و راهبري انواع جراثقالها ، ماشين هاي جوشكاري ، كمپرسور هوا و راهبري ماشين آلات سنگين موجود در پالايشگاه و ارائه خدمات طناب بندي جهت اجراي تعميرات اساسي

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

امور حقوقی

مناقصه احداث سالن ورزشی برای آموزش و پرورش شهرستان زرقان

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه تامین نیروی انسانی اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر(U-100)، کاهش گرانروی(U-300)،گاز مایع(U-500)و مراکس(U-1000) شرکت پالایش نفت شیراز درسال۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ لیتر Dimulsifiers

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۱۴۰۱/۱/۶

بازرگانی

مناقصه خرید P/F “FOXBORO” TRANSMITTER

۱۴۰۱/۱/۱۶

۱۴۰۱/۱/۲۳

۱۴۰۱/۱/۳۰

بازرگانی

مناقصه ساخت و تعویض سقف شناورT-2035 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

امور قراردادها

DMDSمناقصه خرید ۷۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری

۱۴۰۱/۲/۷

۱۴۰۱/۲/۱۴

۱۴۰۱/۲/۲۱

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۰۰ بشکه ماده شیمیایی Anti Icing

۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید کابل ابزار دقیق

 ۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵ 

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید دستگاه آنالیز صدای آلتراسونیک دیجیتال

 ۱۴۰۱/۲/۱۰

۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴

بازرگانی

مناقصه خرید ۱۲ عدد BALL VALVE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

 ۱۴۰۱/۲/۲۴

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید یک دستگاه سیلندر تراش

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید DUCTILITY TESTING MACHINE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

 بازرگانی

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار

تاریخ اتمام

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

واحد متقاضی

۱۴۰۱-/۰۲۴

ساخت SLOW WHEEL

۱۴۰۲/۲/۱۹

۱۴۰۲/۲/۲۶

۱۴۰۲/۳/۰۲

بازرگانی

۱۴۰۲-۰۷

آگهی مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس بنز ۳۰۲

۱۴۰۲/۲/۱۶

۱۴۰۲/۲/۲۳

۱۴۰۲/۲/۳۰

امور قراردادها

۱۴۰۲/۰۰۶

ساخت سازه فلزی سایه بان جایگاه پمپ بنزین میدان دانشجو (پتراز۲)

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۸

خرید یک دستگاه ۷۷۰ INBODY

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۴۰۲/۰۰۷

خرید ۳D SCANNER و ابزارآلات اندازه گيري دقيق كنترل كيفيت

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۵

خرید CERAMIC BALLS

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۶۰

خرید Hydraulic Set Stop Valve

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

۱۴۰۲/۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۴

خرید دستگاه اندازه گیری مقدار بسیار کم Co و CO2

۱۴۰۲/۲/۳

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۰۲/۲/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۳

ساخت ۶ عدد CRANK SHAFT & CONNECTING RO

۱۴۰۲/۱/۲۹

۱۴۰۲/۲/۲

۱۴۰۲/۲/۹

بازرگانی

۴۰۲/۰۰۳

Structural Packing for Vacuum Tower

۱۴۰۲/۱/۲۸

۱۴۰۲/۲/۱

۱۴۰۲/۲/۸

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۱

تأمين نيروي انساني جهت اجراي خدمات واحدهاي ستادي شركت پالايش نفت شيراز در سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱/۲۷

۱۴۰۲/۱/۳۱

۱۴۰۲/۲/۷

امور قراردادها

۱۴۰۲/۰۲

حمل ماده اكتان افزا MTBE از شركت پتروشيمي شيمي بافت ، شركت پتروشيمي كيميا بندر امام و انبار نفت شهيد نوربخش ماهشهر به شركت پالايش نفت شيراز

۱۴۰۲/۱/۲۷

۱۴۰۲/۱/۳۱

۱۴۰۲/۲/۷

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۶۲

خرید یک دستگاه لیفتراک دیزل ۳ تن

۱۴۰۲/۱/۲۲

۱۴۰۲/۱/۳۰

۱۴۰۲/۲/۶

بازرگانی

۱۴۰۲/۰۰۱

مناقصه خرید Gas Chromatograph

۱۴۰۲/۱/۲۲

۱۴۰۲/۱/۳۰

۱۴۰۲/۲/۶

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۶

خرید اتصالات

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۶۰

خرید مناقصه Hydraulic Set Stop Valve

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۶۱

مناقصه خرید U-Tube

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۶

Tee & Elbow مناقصه خرید اتصالات

۱۴۰۱/۱۲/۰۸

۱۴۰۱/۱۲/۱۵

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۳

مناقصه ساخت ۶ عدد CRANK SHAFT & CONNECTING ROD

۱۴۰۱/۱۲/۰۶

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۷

ISO GRADE مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

۱۴۰۱/۱۲/۰۳

۱۴۰۱/۱۲/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۵

مناقصه NAPHTA HYDROTREATING CATALYST

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۲۲

مناقصه انتخاب پيمانكار EPC به منظور طراحي ،تامين تجهيزات، بازسازي، انجام كارهاي ساختماني وعمليات نصب، تست و راه اندازي پست اختصاصي ۲۰/۲۳۰/۶۶ كيلوولت پالايش نفت شيراز و توسعه پست ۶۶/۲۳۰ كيلوولت سعدي شيراز و پستهاي اصلي توزيع برق ES1-A و ES1-B و ES00 از نوع Indoor (6/20 كيلوولت و ۰٫۴/۶ کيلوولت)

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۲۳

مناقصه انتخاب پيمانكار PC به منظور تامین تجهیزات، احداث، تست و راه اندازی خط انتقال ۳۰ كيلوولت دومداره شركت پالايش نفت شيراز

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

۱۴۰۱/۱۲/۰۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۵۲

مناقصه flame atomic absorption spectrophotometer

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۰

مناقصه خرید TUBE BUNDLE FOR AIR COOLER

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵۱

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۶

مناقصه خرید BOILER AND SUPER HEATER TUBES

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۱

مناقصه انجام خدمات کاتالوگ نویسی ،آموزش ،تهیه و نصب نرم افزار P.D.M.S شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱۰/۲۵

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۴۷

مناقصه خرید GATE VALVE

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۰

خرید دستگاه x-ray fluoresence sulfur in oil

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۹

مناقصه SURFACE CONDENSER COMPLETE(FE-624,FE-626)

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۸

مناقصه CONSTRUCTION AND DESIGN OF SURFACE CONDENSER FE-625 A,C

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۵

مناقصه خرید تیوب باندل کولر هوائی

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

۱۴۰۱/۱۰/۲۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۴

آگهی مناقصه ساخت ۵ عدد GEAR WHEEL & PINION SHAFT

۱۴۰۱/۱۰/۰۳

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

بازرگانی

۴۰۱/۰۴۱

مناقصه Centrifugal Pumps and their Drivers (P-623

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۴۰۱/۱۰/۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۳

مناقصه ساخت۳۰ عدد SUCTION VALVE

۱۴۰۱/۰۹/۲۹

۱۴۰۱/۱۰/۶

۱۴۰۱/۱۰/۱۳

۴۰۱/۰۴۱

مناقصه Centrifugal Pumps and their Drivers (P-623

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۴۰۱/۱۰/۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۴۲

خرید تجهیز (FE-214)SURFACE CONDENSER COMPLETE

۱۴۰۱/۰۹/۲۴

۱۴۰۱/۱۰/۱

۱۴۰۱/۱۰/۷

۴۰۱/۰۴۱

مناقصه Centrifugal Pumps and their Drivers (P-623

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

۱۴۰۱/۱۰/۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۷

مناقصه ۱- طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم Intraplant Paging مربوط به واحدهای نفتای سبک (۱۳۰۰) و ایزومریزاسیون (۱۴۰۰) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۹/۱۶

۱۴۰۱/۹/۲۳

۱۴۰۱/۹/۳۰

امور حقوقی

۴۰۱/۰۳۸

مناقصه خرید REACTOR PRODUCTS SEPARATOR FV-403 COMPLETE WITH ACCESSORIES

۱۴۰۱/۹/۱۵

۱۴۰۱/۹/۲۲

۱۴۰۱/۹/۲۹

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۹

مناقصه خرید دستگاه FREEZING POINT

۱۴۰۱/۹/۱۴

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۶

خرید تجهیز SURFACE CONDENSER COMPLETE

۱۴۰۱/۹/۷

۱۴۰۱/۹/۱۴

۱۴۰۱/۹/۲۱

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۵

متن مناقصه ۱- ساخت و تعویض سقف شناور مخزن T-2035 و ساخت و تعویض سقف ثابت، کف و کورس آخر از بدنه مخزن T-2068 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۸/۲۶

۱۴۰۱/۹/۳

۱۴۰۱/۹/۱۰

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۳۵

مناقصه خرید U-TUBE

۱۴۰۱/۸/۲۶

۱۴۰۱/۹/۳

۱۴۰۱/۹/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۶

مناقصه ساخت مخزن مناسب جهت نگهداری SLOPS FT-2046 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۸/۲۶

۱۴۰۱/۹/۳

۱۴۰۱/۹/۱۰

امور حقوقی

۴۰۱/۰۳۰

مناقصه خرید دو دستگاه UPS با توان ۳۰ KVA به همراه با تری SAFT

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

۱۴۰۱/۹/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۲

مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه آسانسور مجموعه منازل سازمانی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز (شماره ۲) واقع در شیراز

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

۱۴۰۱/۹/۷

امور حقوقی

۱۴۰۱/۱۳

مناقصه انجام تست Acoustic Emission بر روي ۱۱ دستگاه از مخازن ذخيره اتمسفريك شركت پالايش نفت شيراز

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

۱۴۰۱/۹/۷

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۳۲

مناقصه ساخت ۱۰ عدد NOZZLE RING

۱۴۰۱/۸/۲۱

۱۴۰۱/۸/۲۸

۱۴۰۱/۹/۵

بازرگانی

۱۴۰/۰۳۴

مناقصه خرید روتور کمپرسور

۱۴۰۱/۸/۱۷

۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۴۰۱/۹/۱

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۳

مناقصه خرید زیرپایی

۱۴۰۱/۸/۱۷

۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۴۰۱/۹/۱

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۳۱

مناقصه خرید PARTS FOR “WESTINGHOUSE” GAS TURBINE GENERATO

۱۴۰۱/۸/۱۴

۱۴۰۱/۸/۲۱

۱۴۰۱/۸/۲۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۰۴

مناقصه خرید قطعات توربوژنراتور Cantieri

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۶

مناقصه خرید ماده شیمیایی COOLING WATER

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۸

مناقصه خريد قطعات مكانيكال سيل پمپ

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۹

خرید Plate

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۷

خرید کاتالیست LOW TEMPERTURE SHIFT CONVERSION CATALYST

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۴

ساخت سه عدد SLOW WHEEL

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۰۷

خرید یک دستگاه سیلندر تراش

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۵

اجرای خدمات درمانی بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری و قرارداد مستقیم

۱۴۰۱/۶/۳۱

۱۴۰۱/۷/۷

۱۴۰۱/۷/۱۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۱

مناقصه VALVE POSITIONER

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۴۰۱/۰۱۹

مناقصه خرید تابلو ایستاده مربوط به راه اندازی الکتروموتور دالاندر

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۳

مناقصه ساخت ۳۲ عدد SUCTION VALVE COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۲

مناقصه خرید ۲۰ عدد GOVERNOR COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۰

مناقصه خرید و نصب سیستم صوتی اتاق کنفرانس

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۲

مناقصه خرید یک دستگاه جداکننده آب از روغن از نوع سانتریفیوژ

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

۱۴۰۱/۷/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۶

مناقصه ساخت۳۰۰ عدد SEAL PACKING STUUFING BOX

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۸

مناقصه خرید ۱۰ قلم TEMPERATURE GAUGE

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۰

مناقصه تهیه ،ساخت و تعویض کلیه قطعات داخلی به همراه ترمیم و مقاوم سازی برج خنک کننده (سلA) به صورت EPC شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۵/۲۶

۱۴۰۱/۶/۲

۱۴۰۱/۶/۹

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۱۳ 

 مناقصه خرید شیرآلات

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

بازرگانی 

 ۱۴۰۱/۰۹

 مناقصه تعویض تیوب های بویلر A به همراه هدرهای مربوطه آن

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

 امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۶

آگهی مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی اسکید کامل میترینگ شامل توربین میتر ، پروور و ملزومات جانبی آن

۱۴۰۱/۵/۳

۱۴۰۱/۵/۱۰

۱۴۰۱/۵/۱۵

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۸

حمل ماده اکتان افزاMTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام و شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام به شرکت پالایش نفت شیراز به میزان تقریبی ۷۵ الی ۲۰۰ تن در روز به مدت ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۴۰۱/۴/۱۲

۱۴۰۱/۴/۱۹

۱۴۰۱/۴/۲۶

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱۱

مناقصه خرید ۲۰ عدد TRANSMITTER ASSY

۱۴۰۱/۴/۶

۱۴۰۱/۴/۱۳

۱۴۰۱/۴/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵

مناقصه ساخت انبار جهت نگهداری تجهیزات و قطعات ماشین آلات دوار ( جنب انبار شماره ۵ ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۴/۴

۱۴۰۱/۴/۱۱

۱۴۰۱/۴/۱۸

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان لار

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۲

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی پتراز ۲ متعلق به شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان شیراز

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۰۹

مناقصه خرید Pressure Switch

۱۴۰۱/۳/۱۱

۱۴۰۱/۳/۱۸

۱۴۰۱/۳/۲۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۰

مناقصه ترانسمیتراختلاف فشار نیوماتیک

۱۴۰۱/۲/۲۰

۱۴۰۱/۲/۲۷

۱۴۰۱/۳/۳

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۵

خرید ATMOSPHERIC GAS OIL TRIM COOLER COMPLETE FE-108D

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۳

 خرید ۳۶ قلم STUD BOLTS

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید RAY FLUORESCENCE SULFUR ANALYZER -X

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید کاتالیست Hydrocracking

۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی (EPCC) آنالایزرهای گازهای خروجی از دودکش های کوره های پالایشی فاز اول (۵ دودکش ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۰/۹/۲۹

۱۴۰۰/۱۰/۶

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

امور قراردادها

مناقصه خرید pipe

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه ساخت TURBINE & COMPRESSOR BLADES

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن ISO GRADE 32

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

بازرگانی

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

بازرگانی

مناقصه ۰۶۱ خرید شیرآلات

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۱۴۰۰/۱۱/۳

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

بازرگانی

مناقصه حمل ماده MTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام به شركت پالايش نفت شيراز به میزان تقریبی ۴۸ الی ۱۴۴ تن در روز و حداکثر معادل ۱۴۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

امور حقوقی

مناقصه ۰۶۳ خرید رفرکتومتر اتوماتیک

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید کامیونت دارای بالابر هیدرولیکی با ارتفاع کاری ۱۸ متر

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید مواد شیمیایی Cooling water

۱۴۰۰/۱۱/۹

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی کنترلرها

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

۱۴۰۰/۱۲/۱

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی توربین بخار

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بازرگانی

مناقصه تأمين و راهبري انواع جراثقالها ، ماشين هاي جوشكاري ، كمپرسور هوا و راهبري ماشين آلات سنگين موجود در پالايشگاه و ارائه خدمات طناب بندي جهت اجراي تعميرات اساسي

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

امور حقوقی

مناقصه احداث سالن ورزشی برای آموزش و پرورش شهرستان زرقان

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه تامین نیروی انسانی اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر(U-100)، کاهش گرانروی(U-300)،گاز مایع(U-500)و مراکس(U-1000) شرکت پالایش نفت شیراز درسال۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ لیتر Dimulsifiers

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۱۴۰۱/۱/۶

بازرگانی

مناقصه خرید P/F “FOXBORO” TRANSMITTER

۱۴۰۱/۱/۱۶

۱۴۰۱/۱/۲۳

۱۴۰۱/۱/۳۰

بازرگانی

مناقصه ساخت و تعویض سقف شناورT-2035 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

امور قراردادها

DMDSمناقصه خرید ۷۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری

۱۴۰۱/۲/۷

۱۴۰۱/۲/۱۴

۱۴۰۱/۲/۲۱

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۰۰ بشکه ماده شیمیایی Anti Icing

۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید کابل ابزار دقیق

 ۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵ 

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید دستگاه آنالیز صدای آلتراسونیک دیجیتال

 ۱۴۰۱/۲/۱۰

۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴

بازرگانی

مناقصه خرید ۱۲ عدد BALL VALVE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

 ۱۴۰۱/۲/۲۴

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید یک دستگاه سیلندر تراش

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید DUCTILITY TESTING MACHINE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

 بازرگانی

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار

تاریخ اتمام

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

واحد متقاضی

۱۴۰۰/۰۰۴

مناقصه خرید قطعات توربوژنراتور Cantieri

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۰۴

مناقصه خرید قطعات توربوژنراتور Cantieri

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۶

مناقصه خرید ماده شیمیایی COOLING WATER

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۸

مناقصه خريد قطعات مكانيكال سيل پمپ

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۹

خرید Plate

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۷

خرید کاتالیست LOW TEMPERTURE SHIFT CONVERSION CATALYST

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۴

ساخت سه عدد SLOW WHEEL

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۰۷

خرید یک دستگاه سیلندر تراش

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۵

اجرای خدمات درمانی بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری و قرارداد مستقیم

۱۴۰۱/۶/۳۱

۱۴۰۱/۷/۷

۱۴۰۱/۷/۱۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۱

مناقصه VALVE POSITIONER

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۴۰۱/۰۱۹

مناقصه خرید تابلو ایستاده مربوط به راه اندازی الکتروموتور دالاندر

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۳

مناقصه ساخت ۳۲ عدد SUCTION VALVE COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۲

مناقصه خرید ۲۰ عدد GOVERNOR COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۰

مناقصه خرید و نصب سیستم صوتی اتاق کنفرانس

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۲

مناقصه خرید یک دستگاه جداکننده آب از روغن از نوع سانتریفیوژ

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

۱۴۰۱/۷/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۶

مناقصه ساخت۳۰۰ عدد SEAL PACKING STUUFING BOX

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۸

مناقصه خرید ۱۰ قلم TEMPERATURE GAUGE

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۰

مناقصه تهیه ،ساخت و تعویض کلیه قطعات داخلی به همراه ترمیم و مقاوم سازی برج خنک کننده (سلA) به صورت EPC شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۵/۲۶

۱۴۰۱/۶/۲

۱۴۰۱/۶/۹

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۱۳ 

 مناقصه خرید شیرآلات

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

بازرگانی 

 ۱۴۰۱/۰۹

 مناقصه تعویض تیوب های بویلر A به همراه هدرهای مربوطه آن

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

 امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۶

آگهی مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی اسکید کامل میترینگ شامل توربین میتر ، پروور و ملزومات جانبی آن

۱۴۰۱/۵/۳

۱۴۰۱/۵/۱۰

۱۴۰۱/۵/۱۵

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۸

حمل ماده اکتان افزاMTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام و شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام به شرکت پالایش نفت شیراز به میزان تقریبی ۷۵ الی ۲۰۰ تن در روز به مدت ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۴۰۱/۴/۱۲

۱۴۰۱/۴/۱۹

۱۴۰۱/۴/۲۶

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱۱

مناقصه خرید ۲۰ عدد TRANSMITTER ASSY

۱۴۰۱/۴/۶

۱۴۰۱/۴/۱۳

۱۴۰۱/۴/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵

مناقصه ساخت انبار جهت نگهداری تجهیزات و قطعات ماشین آلات دوار ( جنب انبار شماره ۵ ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۴/۴

۱۴۰۱/۴/۱۱

۱۴۰۱/۴/۱۸

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان لار

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۲

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی پتراز ۲ متعلق به شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان شیراز

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۰۹

مناقصه خرید Pressure Switch

۱۴۰۱/۳/۱۱

۱۴۰۱/۳/۱۸

۱۴۰۱/۳/۲۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۰

مناقصه ترانسمیتراختلاف فشار نیوماتیک

۱۴۰۱/۲/۲۰

۱۴۰۱/۲/۲۷

۱۴۰۱/۳/۳

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۵

خرید ATMOSPHERIC GAS OIL TRIM COOLER COMPLETE FE-108D

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۳

 خرید ۳۶ قلم STUD BOLTS

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید RAY FLUORESCENCE SULFUR ANALYZER -X

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید کاتالیست Hydrocracking

۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی (EPCC) آنالایزرهای گازهای خروجی از دودکش های کوره های پالایشی فاز اول (۵ دودکش ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۰/۹/۲۹

۱۴۰۰/۱۰/۶

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

امور قراردادها

مناقصه خرید pipe

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه ساخت TURBINE & COMPRESSOR BLADES

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن ISO GRADE 32

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

بازرگانی

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

بازرگانی

مناقصه ۰۶۱ خرید شیرآلات

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۱۴۰۰/۱۱/۳

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

بازرگانی

مناقصه حمل ماده MTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام به شركت پالايش نفت شيراز به میزان تقریبی ۴۸ الی ۱۴۴ تن در روز و حداکثر معادل ۱۴۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

امور حقوقی

مناقصه ۰۶۳ خرید رفرکتومتر اتوماتیک

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید کامیونت دارای بالابر هیدرولیکی با ارتفاع کاری ۱۸ متر

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید مواد شیمیایی Cooling water

۱۴۰۰/۱۱/۹

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی کنترلرها

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

۱۴۰۰/۱۲/۱

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی توربین بخار

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بازرگانی

مناقصه تأمين و راهبري انواع جراثقالها ، ماشين هاي جوشكاري ، كمپرسور هوا و راهبري ماشين آلات سنگين موجود در پالايشگاه و ارائه خدمات طناب بندي جهت اجراي تعميرات اساسي

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

امور حقوقی

مناقصه احداث سالن ورزشی برای آموزش و پرورش شهرستان زرقان

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه تامین نیروی انسانی اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر(U-100)، کاهش گرانروی(U-300)،گاز مایع(U-500)و مراکس(U-1000) شرکت پالایش نفت شیراز درسال۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ لیتر Dimulsifiers

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۱۴۰۱/۱/۶

بازرگانی

مناقصه خرید P/F “FOXBORO” TRANSMITTER

۱۴۰۱/۱/۱۶

۱۴۰۱/۱/۲۳

۱۴۰۱/۱/۳۰

بازرگانی

مناقصه ساخت و تعویض سقف شناورT-2035 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

امور قراردادها

DMDSمناقصه خرید ۷۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری

۱۴۰۱/۲/۷

۱۴۰۱/۲/۱۴

۱۴۰۱/۲/۲۱

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۰۰ بشکه ماده شیمیایی Anti Icing

۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید کابل ابزار دقیق

 ۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵ 

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید دستگاه آنالیز صدای آلتراسونیک دیجیتال

 ۱۴۰۱/۲/۱۰

۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴

بازرگانی

مناقصه خرید ۱۲ عدد BALL VALVE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

 ۱۴۰۱/۲/۲۴

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید یک دستگاه سیلندر تراش

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید DUCTILITY TESTING MACHINE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

 بازرگانی

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار

تاریخ اتمام

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

واحد متقاضی

۱۴۰۰/۰۰۴

مناقصه خرید قطعات توربوژنراتور Cantieri

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۶

مناقصه خرید ماده شیمیایی COOLING WATER

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۸

مناقصه خريد قطعات مكانيكال سيل پمپ

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۹

خرید Plate

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۷

خرید کاتالیست LOW TEMPERTURE SHIFT CONVERSION CATALYST

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۴

ساخت سه عدد SLOW WHEEL

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۰۷

خرید یک دستگاه سیلندر تراش

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۵

اجرای خدمات درمانی بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری و قرارداد مستقیم

۱۴۰۱/۶/۳۱

۱۴۰۱/۷/۷

۱۴۰۱/۷/۱۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۱

مناقصه VALVE POSITIONER

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۴۰۱/۰۱۹

مناقصه خرید تابلو ایستاده مربوط به راه اندازی الکتروموتور دالاندر

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۳

مناقصه ساخت ۳۲ عدد SUCTION VALVE COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۲

مناقصه خرید ۲۰ عدد GOVERNOR COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۰

مناقصه خرید و نصب سیستم صوتی اتاق کنفرانس

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۲

مناقصه خرید یک دستگاه جداکننده آب از روغن از نوع سانتریفیوژ

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

۱۴۰۱/۷/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۶

مناقصه ساخت۳۰۰ عدد SEAL PACKING STUUFING BOX

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۸

مناقصه خرید ۱۰ قلم TEMPERATURE GAUGE

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۰

مناقصه تهیه ،ساخت و تعویض کلیه قطعات داخلی به همراه ترمیم و مقاوم سازی برج خنک کننده (سلA) به صورت EPC شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۵/۲۶

۱۴۰۱/۶/۲

۱۴۰۱/۶/۹

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۱۳ 

 مناقصه خرید شیرآلات

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

بازرگانی 

 ۱۴۰۱/۰۹

 مناقصه تعویض تیوب های بویلر A به همراه هدرهای مربوطه آن

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

 امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۶

آگهی مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی اسکید کامل میترینگ شامل توربین میتر ، پروور و ملزومات جانبی آن

۱۴۰۱/۵/۳

۱۴۰۱/۵/۱۰

۱۴۰۱/۵/۱۵

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۸

حمل ماده اکتان افزاMTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام و شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام به شرکت پالایش نفت شیراز به میزان تقریبی ۷۵ الی ۲۰۰ تن در روز به مدت ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۴۰۱/۴/۱۲

۱۴۰۱/۴/۱۹

۱۴۰۱/۴/۲۶

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱۱

مناقصه خرید ۲۰ عدد TRANSMITTER ASSY

۱۴۰۱/۴/۶

۱۴۰۱/۴/۱۳

۱۴۰۱/۴/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵

مناقصه ساخت انبار جهت نگهداری تجهیزات و قطعات ماشین آلات دوار ( جنب انبار شماره ۵ ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۴/۴

۱۴۰۱/۴/۱۱

۱۴۰۱/۴/۱۸

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان لار

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۲

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی پتراز ۲ متعلق به شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان شیراز

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۰۹

مناقصه خرید Pressure Switch

۱۴۰۱/۳/۱۱

۱۴۰۱/۳/۱۸

۱۴۰۱/۳/۲۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۰

مناقصه ترانسمیتراختلاف فشار نیوماتیک

۱۴۰۱/۲/۲۰

۱۴۰۱/۲/۲۷

۱۴۰۱/۳/۳

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۵

خرید ATMOSPHERIC GAS OIL TRIM COOLER COMPLETE FE-108D

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۳

 خرید ۳۶ قلم STUD BOLTS

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید RAY FLUORESCENCE SULFUR ANALYZER -X

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید کاتالیست Hydrocracking

۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی (EPCC) آنالایزرهای گازهای خروجی از دودکش های کوره های پالایشی فاز اول (۵ دودکش ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۰/۹/۲۹

۱۴۰۰/۱۰/۶

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

امور قراردادها

مناقصه خرید pipe

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه ساخت TURBINE & COMPRESSOR BLADES

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن ISO GRADE 32

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

بازرگانی

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

بازرگانی

مناقصه ۰۶۱ خرید شیرآلات

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۱۴۰۰/۱۱/۳

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

بازرگانی

مناقصه حمل ماده MTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام به شركت پالايش نفت شيراز به میزان تقریبی ۴۸ الی ۱۴۴ تن در روز و حداکثر معادل ۱۴۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

امور حقوقی

مناقصه ۰۶۳ خرید رفرکتومتر اتوماتیک

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید کامیونت دارای بالابر هیدرولیکی با ارتفاع کاری ۱۸ متر

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید مواد شیمیایی Cooling water

۱۴۰۰/۱۱/۹

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی کنترلرها

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

۱۴۰۰/۱۲/۱

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی توربین بخار

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بازرگانی

مناقصه تأمين و راهبري انواع جراثقالها ، ماشين هاي جوشكاري ، كمپرسور هوا و راهبري ماشين آلات سنگين موجود در پالايشگاه و ارائه خدمات طناب بندي جهت اجراي تعميرات اساسي

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

امور حقوقی

مناقصه احداث سالن ورزشی برای آموزش و پرورش شهرستان زرقان

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه تامین نیروی انسانی اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر(U-100)، کاهش گرانروی(U-300)،گاز مایع(U-500)و مراکس(U-1000) شرکت پالایش نفت شیراز درسال۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ لیتر Dimulsifiers

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۱۴۰۱/۱/۶

بازرگانی

مناقصه خرید P/F “FOXBORO” TRANSMITTER

۱۴۰۱/۱/۱۶

۱۴۰۱/۱/۲۳

۱۴۰۱/۱/۳۰

بازرگانی

مناقصه ساخت و تعویض سقف شناورT-2035 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

امور قراردادها

DMDSمناقصه خرید ۷۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری

۱۴۰۱/۲/۷

۱۴۰۱/۲/۱۴

۱۴۰۱/۲/۲۱

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۰۰ بشکه ماده شیمیایی Anti Icing

۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید کابل ابزار دقیق

 ۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵ 

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید دستگاه آنالیز صدای آلتراسونیک دیجیتال

 ۱۴۰۱/۲/۱۰

۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴

بازرگانی

مناقصه خرید ۱۲ عدد BALL VALVE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

 ۱۴۰۱/۲/۲۴

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید یک دستگاه سیلندر تراش

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید DUCTILITY TESTING MACHINE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

 بازرگانی

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار

تاریخ اتمام

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

واحد متقاضی

۱۴۰۰/۰۰۴

مناقصه خرید قطعات توربوژنراتور Cantieri

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۶

مناقصه خرید ماده شیمیایی COOLING WATER

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۸

مناقصه خريد قطعات مكانيكال سيل پمپ

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۹

خرید Plate

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۷

خرید کاتالیست LOW TEMPERTURE SHIFT CONVERSION CATALYST

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۴

ساخت سه عدد SLOW WHEEL

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۰۷

خرید یک دستگاه سیلندر تراش

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۵

اجرای خدمات درمانی بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری و قرارداد مستقیم

۱۴۰۱/۶/۳۱

۱۴۰۱/۷/۷

۱۴۰۱/۷/۱۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۱

مناقصه VALVE POSITIONER

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۴۰۱/۰۱۹

مناقصه خرید تابلو ایستاده مربوط به راه اندازی الکتروموتور دالاندر

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۳

مناقصه ساخت ۳۲ عدد SUCTION VALVE COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۲

مناقصه خرید ۲۰ عدد GOVERNOR COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۰

مناقصه خرید و نصب سیستم صوتی اتاق کنفرانس

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۲

مناقصه خرید یک دستگاه جداکننده آب از روغن از نوع سانتریفیوژ

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

۱۴۰۱/۷/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۶

مناقصه ساخت۳۰۰ عدد SEAL PACKING STUUFING BOX

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۸

مناقصه خرید ۱۰ قلم TEMPERATURE GAUGE

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۰

مناقصه تهیه ،ساخت و تعویض کلیه قطعات داخلی به همراه ترمیم و مقاوم سازی برج خنک کننده (سلA) به صورت EPC شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۵/۲۶

۱۴۰۱/۶/۲

۱۴۰۱/۶/۹

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۱۳ 

 مناقصه خرید شیرآلات

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

بازرگانی 

 ۱۴۰۱/۰۹

 مناقصه تعویض تیوب های بویلر A به همراه هدرهای مربوطه آن

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

 امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۶

آگهی مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی اسکید کامل میترینگ شامل توربین میتر ، پروور و ملزومات جانبی آن

۱۴۰۱/۵/۳

۱۴۰۱/۵/۱۰

۱۴۰۱/۵/۱۵

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۸

حمل ماده اکتان افزاMTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام و شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام به شرکت پالایش نفت شیراز به میزان تقریبی ۷۵ الی ۲۰۰ تن در روز به مدت ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۴۰۱/۴/۱۲

۱۴۰۱/۴/۱۹

۱۴۰۱/۴/۲۶

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱۱

مناقصه خرید ۲۰ عدد TRANSMITTER ASSY

۱۴۰۱/۴/۶

۱۴۰۱/۴/۱۳

۱۴۰۱/۴/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵

مناقصه ساخت انبار جهت نگهداری تجهیزات و قطعات ماشین آلات دوار ( جنب انبار شماره ۵ ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۴/۴

۱۴۰۱/۴/۱۱

۱۴۰۱/۴/۱۸

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان لار

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۲

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی پتراز ۲ متعلق به شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان شیراز

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۰۹

مناقصه خرید Pressure Switch

۱۴۰۱/۳/۱۱

۱۴۰۱/۳/۱۸

۱۴۰۱/۳/۲۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۰

مناقصه ترانسمیتراختلاف فشار نیوماتیک

۱۴۰۱/۲/۲۰

۱۴۰۱/۲/۲۷

۱۴۰۱/۳/۳

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۵

خرید ATMOSPHERIC GAS OIL TRIM COOLER COMPLETE FE-108D

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۳

 خرید ۳۶ قلم STUD BOLTS

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید RAY FLUORESCENCE SULFUR ANALYZER -X

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید کاتالیست Hydrocracking

۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی (EPCC) آنالایزرهای گازهای خروجی از دودکش های کوره های پالایشی فاز اول (۵ دودکش ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۰/۹/۲۹

۱۴۰۰/۱۰/۶

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

امور قراردادها

مناقصه خرید pipe

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه ساخت TURBINE & COMPRESSOR BLADES

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن ISO GRADE 32

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

بازرگانی

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

بازرگانی

مناقصه ۰۶۱ خرید شیرآلات

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۱۴۰۰/۱۱/۳

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

بازرگانی

مناقصه حمل ماده MTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام به شركت پالايش نفت شيراز به میزان تقریبی ۴۸ الی ۱۴۴ تن در روز و حداکثر معادل ۱۴۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

امور حقوقی

مناقصه ۰۶۳ خرید رفرکتومتر اتوماتیک

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید کامیونت دارای بالابر هیدرولیکی با ارتفاع کاری ۱۸ متر

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید مواد شیمیایی Cooling water

۱۴۰۰/۱۱/۹

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی کنترلرها

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

۱۴۰۰/۱۲/۱

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی توربین بخار

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بازرگانی

مناقصه تأمين و راهبري انواع جراثقالها ، ماشين هاي جوشكاري ، كمپرسور هوا و راهبري ماشين آلات سنگين موجود در پالايشگاه و ارائه خدمات طناب بندي جهت اجراي تعميرات اساسي

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

امور حقوقی

مناقصه احداث سالن ورزشی برای آموزش و پرورش شهرستان زرقان

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه تامین نیروی انسانی اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر(U-100)، کاهش گرانروی(U-300)،گاز مایع(U-500)و مراکس(U-1000) شرکت پالایش نفت شیراز درسال۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ لیتر Dimulsifiers

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۱۴۰۱/۱/۶

بازرگانی

مناقصه خرید P/F “FOXBORO” TRANSMITTER

۱۴۰۱/۱/۱۶

۱۴۰۱/۱/۲۳

۱۴۰۱/۱/۳۰

بازرگانی

مناقصه ساخت و تعویض سقف شناورT-2035 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

امور قراردادها

DMDSمناقصه خرید ۷۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری

۱۴۰۱/۲/۷

۱۴۰۱/۲/۱۴

۱۴۰۱/۲/۲۱

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۰۰ بشکه ماده شیمیایی Anti Icing

۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید کابل ابزار دقیق

 ۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵ 

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید دستگاه آنالیز صدای آلتراسونیک دیجیتال

 ۱۴۰۱/۲/۱۰

۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴

بازرگانی

مناقصه خرید ۱۲ عدد BALL VALVE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

 ۱۴۰۱/۲/۲۴

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید یک دستگاه سیلندر تراش

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید DUCTILITY TESTING MACHINE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

 بازرگانی

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار

تاریخ اتمام

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

واحد متقاضی

۱۴۰۰/۰۰۴

مناقصه خرید قطعات توربوژنراتور Cantieri

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۶

مناقصه خرید ماده شیمیایی COOLING WATER

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۸

مناقصه خريد قطعات مكانيكال سيل پمپ

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۹

خرید Plate

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۷

خرید کاتالیست LOW TEMPERTURE SHIFT CONVERSION CATALYST

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۴

ساخت سه عدد SLOW WHEEL

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۰۷

خرید یک دستگاه سیلندر تراش

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۵

اجرای خدمات درمانی بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکاری و قرارداد مستقیم

۱۴۰۱/۶/۳۱

۱۴۰۱/۷/۷

۱۴۰۱/۷/۱۴

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۱

مناقصه VALVE POSITIONER

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۴۰۱/۰۱۹

مناقصه خرید تابلو ایستاده مربوط به راه اندازی الکتروموتور دالاندر

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۳

مناقصه ساخت ۳۲ عدد SUCTION VALVE COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۲

مناقصه خرید ۲۰ عدد GOVERNOR COMPLETE

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۲۰

مناقصه خرید و نصب سیستم صوتی اتاق کنفرانس

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

۱۴۰۱/۷/۱۳

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۲

مناقصه خرید یک دستگاه جداکننده آب از روغن از نوع سانتریفیوژ

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

۱۴۰۱/۷/۱۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۶

مناقصه ساخت۳۰۰ عدد SEAL PACKING STUUFING BOX

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۸

مناقصه خرید ۱۰ قلم TEMPERATURE GAUGE

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۱۰

مناقصه تهیه ،ساخت و تعویض کلیه قطعات داخلی به همراه ترمیم و مقاوم سازی برج خنک کننده (سلA) به صورت EPC شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۵/۲۶

۱۴۰۱/۶/۲

۱۴۰۱/۶/۹

امور قراردادها

۱۴۰۱/۰۱۳ 

 مناقصه خرید شیرآلات

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

بازرگانی 

 ۱۴۰۱/۰۹

 مناقصه تعویض تیوب های بویلر A به همراه هدرهای مربوطه آن

 ۱۴۰۱/۵/۳

 ۱۴۰۱/۵/۱۰

 ۱۴۰۱/۵/۱۵

 امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۶

آگهی مناقصه طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی اسکید کامل میترینگ شامل توربین میتر ، پروور و ملزومات جانبی آن

۱۴۰۱/۵/۳

۱۴۰۱/۵/۱۰

۱۴۰۱/۵/۱۵

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۸

حمل ماده اکتان افزاMTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام و شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام به شرکت پالایش نفت شیراز به میزان تقریبی ۷۵ الی ۲۰۰ تن در روز به مدت ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۴۰۱/۴/۱۲

۱۴۰۱/۴/۱۹

۱۴۰۱/۴/۲۶

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱۱

مناقصه خرید ۲۰ عدد TRANSMITTER ASSY

۱۴۰۱/۴/۶

۱۴۰۱/۴/۱۳

۱۴۰۱/۴/۲۰

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۵

مناقصه ساخت انبار جهت نگهداری تجهیزات و قطعات ماشین آلات دوار ( جنب انبار شماره ۵ ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۴/۴

۱۴۰۱/۴/۱۱

۱۴۰۱/۴/۱۸

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۱

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان لار

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۲

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ، بهسازی و نوسازی جایگاه سوخت رسانی پتراز ۲ متعلق به شرکت پالایش نفت شیراز مستقر در شهرستان شیراز

۱۴۰۱/۳/۲۶

۱۴۰۱/۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۴

امور حقوقی

۱۴۰۱/۰۰۹

مناقصه خرید Pressure Switch

۱۴۰۱/۳/۱۱

۱۴۰۱/۳/۱۸

۱۴۰۱/۳/۲۵

بازرگانی

۱۴۰۱/۰۱۰

مناقصه ترانسمیتراختلاف فشار نیوماتیک

۱۴۰۱/۲/۲۰

۱۴۰۱/۲/۲۷

۱۴۰۱/۳/۳

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۵

خرید ATMOSPHERIC GAS OIL TRIM COOLER COMPLETE FE-108D

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

۱۴۰۰/۰۵۳

 خرید ۳۶ قلم STUD BOLTS

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید RAY FLUORESCENCE SULFUR ANALYZER -X

 ۱۴۰۰/۹/۲۴

-۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

خرید کاتالیست Hydrocracking

۱۴۰۰/۹/۲۴

۱۴۰۰/۱۰/۱

۱۴۰۰/۱۰/۸

بازرگانی

مناقصه طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی (EPCC) آنالایزرهای گازهای خروجی از دودکش های کوره های پالایشی فاز اول (۵ دودکش ) شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۰/۹/۲۹

۱۴۰۰/۱۰/۶

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

امور قراردادها

مناقصه خرید pipe

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه ساخت TURBINE & COMPRESSOR BLADES

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن ISO GRADE 32

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

بازرگانی

مناقصه خرید HOT FORGED PLATE

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۱۴۰۰/۱۱/۲

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

بازرگانی

مناقصه ۰۶۱ خرید شیرآلات

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

۱۴۰۰/۱۱/۳

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

بازرگانی

مناقصه حمل ماده MTBE از شرکت پتروشیمی شیمی بافت بندر امام به شركت پالايش نفت شيراز به میزان تقریبی ۴۸ الی ۱۴۴ تن در روز و حداکثر معادل ۱۴۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

امور حقوقی

مناقصه ۰۶۳ خرید رفرکتومتر اتوماتیک

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید کامیونت دارای بالابر هیدرولیکی با ارتفاع کاری ۱۸ متر

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۰۶

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بازرگانی

مناقصه خرید مواد شیمیایی Cooling water

۱۴۰۰/۱۱/۹

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی کنترلرها

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

۱۴۰۰/۱۲/۱

بازرگانی

مناقصه خرید قطعات یدکی توربین بخار

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بازرگانی

مناقصه تأمين و راهبري انواع جراثقالها ، ماشين هاي جوشكاري ، كمپرسور هوا و راهبري ماشين آلات سنگين موجود در پالايشگاه و ارائه خدمات طناب بندي جهت اجراي تعميرات اساسي

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

امور حقوقی

مناقصه احداث سالن ورزشی برای آموزش و پرورش شهرستان زرقان

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه تامین نیروی انسانی اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر(U-100)، کاهش گرانروی(U-300)،گاز مایع(U-500)و مراکس(U-1000) شرکت پالایش نفت شیراز درسال۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۳۰

امور حقوقی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ لیتر Dimulsifiers

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۱۴۰۱/۱/۶

بازرگانی

مناقصه خرید P/F “FOXBORO” TRANSMITTER

۱۴۰۱/۱/۱۶

۱۴۰۱/۱/۲۳

۱۴۰۱/۱/۳۰

بازرگانی

مناقصه ساخت و تعویض سقف شناورT-2035 شرکت پالایش نفت شیراز

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

امور قراردادها

DMDSمناقصه خرید ۷۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی

۱۴۰۱/۱/۲۲

۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۲/۵

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۶۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری

۱۴۰۱/۲/۷

۱۴۰۱/۲/۱۴

۱۴۰۱/۲/۲۱

بازرگانی

مناقصه خرید ۳۰۰ بشکه ماده شیمیایی Anti Icing

۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید کابل ابزار دقیق

 ۱۴۰۱/۲/۸

۱۴۰۱/۲/۱۵ 

۱۴۰۱/۲/۲۲

بازرگانی

مناقصه خرید دستگاه آنالیز صدای آلتراسونیک دیجیتال

 ۱۴۰۱/۲/۱۰

۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴

بازرگانی

مناقصه خرید ۱۲ عدد BALL VALVE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

 ۱۴۰۱/۲/۲۴

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید یک دستگاه سیلندر تراش

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

بازرگانی 

 مناقصه خرید DUCTILITY TESTING MACHINE

 ۱۴۰۱/۲/۱۷

۱۴۰۱/۲/۲۴ 

۱۴۰۱/۲/۳۱ 

 بازرگانی