گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

                             〈از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال〉 

ردیف

       شماره تقاضا

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار

تاریخ اتمام

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

واحد متقاضی

۱۸۲

RSS-0230067-SH

خرید ماده شیمیایی آمین ضدر رسوب و خوردگی سیستم بالاسری

۱۴۰۲/۰۳/۱۳

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

۱۴۰۲/۰۳/۲۷

بازرگانی

۱۸۱

RSS-0230068-SH

خرید ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم بالاسری

۱۴۰۲/۰۳/۱۰

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

۱۴۰۲/۰۳/۲۴

بازرگانی

۱۸۰

RSS-0230071-SH

خرید پلی الکترولیت آنیونی

۱۴۰۲/۰۳/۰۹

۱۴۰۲/۰۳/۱۶

۱۴۰۲/۰۳/۲۳

بازرگانی

۱۷۹

RSS-0230069-SH

خرید ماده شیمیایی آمین ضد رسوب و خوردگی دیگهای بخار

۱۴۰۲/۰۳/۰۹

۱۴۰۲/۰۳/۱۶

۱۴۰۲/۰۳/۲۳

بازرگانی

۱۷۸

RSD-40120038-SH

کانکس

۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۱۴۰۲/۰۳/۱۵

۱۴۰۲/۰۳/۲۲

بازرگانی

۱۷۶

RSD-40200233-SH

خرید کپسول گاز استاندارد جهت دستگاه Gas Chromatography

۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۱۴۰۲/۰۳/۱۵

۱۴۰۲/۰۳/۲۲

بازرگانی

۱۷۵

RSS-0230065-SH

خرید ماده شیمیایی مورفولین

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۱۴۰۲/۰۳/۲۱

بازرگانی

۱۷۴

RSS-0230053-SH

خرید ماده شیمیایی ضد خوردگی

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۱۴۰۲/۰۳/۲۱

بازرگانی

۱۷۳

RSD-40200210-sh

خرید ماده مرجع تولوئن دار با مقدار اکتان ۹۳٫۴

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۱۴۰۲/۰۳/۲۱

بازرگانی

۱۷۲

RSS-0230063-SH

خرید ماده شیمیایی سولفامیک اسید

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

۱۴۰۲/۰۳/۱۴

۱۴۰۲/۰۳/۲۱

بازرگانی

۱۷۱

RSS-0130416-MD

low speed shaft

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

۱۴۰۲/۰۳/۱۳

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

بازرگانی

۱۷۰

RSL-40101782, 40101784 , 40101785

Smart Differential Pressure

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

۱۴۰۲/۰۳/۱۳

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

بازرگانی

۱۶۹

RSL-40101786

Flame monitoring system

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

۱۴۰۲/۰۳/۱۳

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

بازرگانی

۱۶۸

RSD-40200198

Hot Forged Plate

۱۴۰۲/۰۳/۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۰۹

۱۴۰۲/۰۳/۱۶

بازرگانی

۱۶۷

RSD-40200068

دستگاه یخ ساز

۱۴۰۲/۰۳/۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۰۹

۱۴۰۲/۰۳/۱۶

بازرگانی

۱۶۶

RSS-0230046-SH

خرید Insulation Aluminium Jacketing

۱۴۰۲/۰۲/۲۵

۱۴۰۲/۰۳/۰۱

۱۴۰۲/۰۳/۰۸

بازرگانی

۱۶۵

RSD-40200106

دستگاه چند کاره بدنسازی

۱۴۰۲/۰۲/۲۴

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

بازرگانی

۱۶۴

RSS-0130679

Transmitter Assy

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

بازرگانی

۱۶۳

RSP-9921133-SH

خرید یک قلم Sokolet

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

بازرگانی

۱۶۲

RSD-40200032-SH

تابلو الزامات ایمنی

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

بازرگانی

۱۶۱

RSD-40101344-SH

خرید یک قلم Flange

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

بازرگانی

۱۶۰

RSD-0230013-SH

خرید لباس کار

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

بازرگانی

۱۵۹

RSD-40200095-SH

خرید پراپ ضخامت سنجی

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

بازرگانی

۱۵۸

RSD-40101593

دستگاه Oil Water Face Meter

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

بازرگانی

۱۵۷

RSD-40200123

مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری GRP جهت ذخیره سازی فوم آتش نشانی

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

بازرگانی

۱۵۶

RSS-0130673

Magnet

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

۱۴۰۲/۰۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

بازرگانی

۱۵۵

RSD-40200099-SH

خرید سه قلم Flange

۱۴۰۲/۰۲/۱۹

۱۴۰۲/۰۲/۲۶

۱۴۰۲/۰۳/۰۲

بازرگانی

۱۵۴

RSD-40200041-SH

خرید چهار قلم اجزای مصرفی دستگاه JENA

۱۴۰۲/۰۲/۱۹

۱۴۰۲/۰۲/۲۶

۱۴۰۲/۰۳/۰۲

بازرگانی

۱۵۳

RSD-40200113SH

خرید Gate Valve

۱۴۰۲/۰۲/۱۹

۱۴۰۲/۰۲/۲۶

۱۴۰۲/۰۳/۰۲

بازرگانی

۱۵۲

RSD-40200099-SH

خرید سه قلم Flange

۱۴۰۲/۰۲/۱۹

۱۴۰۲/۰۲/۲۶

۱۴۰۲/۰۳/۰۲

بازرگانی

۱۵۱

RSD-40200043-SH

خرید یک قلم dewpoint

۱۴۰۲/۰۲/۱۷

۱۴۰۲/۰۲/۲۴

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

بازرگانی

۱۵۰

RSS-0130432-MD

Bushing

۱۴۰۲/۰۲/۰۴

۱۴۰۲/۰۲/۱۱

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

بازرگانی

۱۴۹

RSS-0130169-MD

impeller with rings

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱۴۰۲/۰۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۲/۰۶

بازرگانی

۱۴۸

RSD-40101752-SH

خرید و نصب ضربه گیرسالن ورزشی

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱۴۰۲/۰۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۲/۰۶

بازرگانی

۱۴۷

RSD-40101787

Scanner

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱۴۰۲/۰۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۲/۰۶

بازرگانی

۱۴۶

RSS-0130002-SH

Printing Wheels

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱۴۰۲/۰۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۲/۰۶

بازرگانی

۱۴۵

RSD-40101563

Plate

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱۴۰۲/۰۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۲/۰۶

بازرگانی

۱۴۴

RSS-0130678-SH

Gasket Mika

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

۱۴۰۲/۰۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۲/۰۶

بازرگانی

۱۴۳

RSD-40101564

دستگاه IN BODI 770

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

۱۴۰۲/۰۱/۰۵

بازرگانی

۱۴۲

RSD-40101593

پمپ کف کش ۲ اینچ

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

۱۴۰۲/۰۱/۰۵

بازرگانی

۱۴۱

RSD-40101551-SH

خرید قرص کلر ۲۰۰ گرمی

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

۱۴۰۲/۰۱/۰۵

بازرگانی

۱۴۰

RSD_40101697-SH

خرید آنالایزر اکسیژن

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

۱۴۰۲/۰۱/۰۵

بازرگانی

۱۳۹

RSD-40101513

الکتروموتور

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

۱۴۰۲/۰۱/۰۵

بازرگانی

۱۳۸

RSS-0030471-SH

خرید دو قطعه رفرکتوری دور دهانه برنر

۱۴۰۱/۱۲/۱۴

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

بازرگانی

۱۳۷

RSS-0030471-SH

خرید Magnetic switch

۱۴۰۱/۱۲/۱۴

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

بازرگانی

۱۳۶

RSD-40101628

dosing pump

۱۴۰۱/۱۲/۸

۱۴۰۱/۱۲/۱۵

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

بازرگانی

۱۳۵

RSD-40101664

رومیزیLapping دستگاه

۱۴۰۱/۱۲/۸

۱۴۰۱/۱۲/۱۵

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

بازرگانی

۱۳۴

RSD-40101553

Pressure to Current Signal Converter (P/I)

۱۴۰۱/۱۲/۶

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

بازرگانی

۱۳۳

RSS-0130640

خرید دستکش ایمنی برزنتی

۱۴۰۱/۱۲/۳

۱۴۰۱/۱۲/۹

۱۴۰۱/۱۲/۱۶

بازرگانی

۱۳۲

RSD-40101551-SH

خرید PH meter and conductivity meter

۱۴۰۱/۱۲/۱

۱۴۰۱/۱۲/۸

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

بازرگانی

۱۳۱

RSD-40101537

قطعات مربوط به اندازه گیر راداری مخازن

۱۴۰۱/۱۲/۱

۱۴۰۱/۱۲/۸

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

بازرگانی

۱۳۰

RSD-40101524-SH

خرید Check valve

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۲/۷

۱۴۰۱/۱۲/۱۲

بازرگانی

۱۲۹

RSD-40101427-SH

دوش ایمنی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۲/۷

۱۴۰۱/۱۲/۱۲

بازرگانی

۱۲۸

RSS-0130629-SH

ISO GRADE مناقصه خرید ۶۲۴۰۰ لیتر روغن

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

۱۴۰۱/۱۲/۳

۱۴۰۱/۱۲/۰۷

بازرگانی

۱۲۷

RSS-0130635- SH

سرامیک بال

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

۱۴۰۱/۱۲/۳

۱۴۰۱/۱۲/۰۷

بازرگانی

۱۲۶

RSD-40101563

Plate

۱۴۰۱/۱۱/۱۹

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

۱۴۰۱/۱۲/۰۳

بازرگانی

۱۲۵

RSD-40101351

خرید لوازم ورزشی

۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

۱۴۰۱/۱۱/۲۲

بازرگانی

۱۲۴

RSS-0130523MD

Compressor Valve Holder and Cover

۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

۱۴۰۱/۱۱/۲۲

بازرگانی

۱۲۳

RSD-40101394

لباس آتش نشانی

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

۱۴۰۱/۱۱/۱۶

بازرگانی

۱۲۲

RSS-0130517-MD

cross head & cone key

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

بازرگانی

۱۲۱

RSD-40101366

باتری بی سیم کنوود

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

بازرگانی

۱۲۰

RSS-0130596 

Flow control

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

بازرگانی

۱۱۹

RSD-40101295

Tape Drive

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بازرگانی

۱۱۸

RSD-40101265

Plate

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بازرگانی

۱۱۷

RSD-40101316

Plate

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بازرگانی

۱۱۶

RSD-40101389-SH

خرید یک قلم Flange

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بازرگانی

۱۱۵

RSD-0130597-SH

خرید Elbow

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

بازرگانی

۱۱۴

RSS-0130521-MD

Bolt & nut

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

۱۴۰۱/۱۱/۱۱

بازرگانی

۱۱۳

RSD-40120092-sh

خرید مواد شیمیایی Silicagel & dyedgel

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

۱۴۰۱/۱۱/۱۱

بازرگانی

۱۱۲

RSD-40101288

HOT FORGED PLATE

۱۴۰۱/۱۰/۲۵

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بازرگانی

۱۱۱

RSS-0130518-MD

CYLINDER LINER

۱۴۰۱/۱۰/۲۵

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بازرگانی

۱۱۰

RSD-40101320

ELLEPTICAL HEAD

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

۱۴۰۱/۱۱/۴

بازرگانی

۱۰۹

RSS-0130542

TEMPERATURE GAUGE

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۹

بازرگانی

۱۰۸

RSD-40101344-SH

ORIFICE FLANGE

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۹

بازرگانی

۱۰۷

RSD-40101302

خرید کولر گازی اسپیلت

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۹

بازرگانی

۱۰۶

RSS-0130538

VALVE POSITIONER

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۹

بازرگانی

۱۰۵

RSS-0130557

U.G. CABLE

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

۱۴۰۱/۱۰/۲۲

۱۴۰۱/۱۰/۲۹

بازرگانی

۱۰۴

RSD-40101108

Furshed with pressure gage

۱۴۰۱/۱۰/۱۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

بازرگانی

۱۰۳

RSD-40101319-SH

Flange

۱۴۰۱/۱۰/۱۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

بازرگانی

۱۰۲

RSS-0130541

diaphragm meter assy

۱۴۰۱/۱۰/۱۴

۱۴۰۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

بازرگانی

۱۰۱

RSD-40101345

Plate

۱۴۰۱/۱۰/۱۲

۱۴۰۱/۱۰/۱۹

۱۴۰۱/۱۰/۲۶

بازرگانی

۱۰۰

RSD-40101318-SH

مناقصه حمل MTBE

۱۴۰۱/۹/۲۹

۱۴۰۱/۱۰/۶

۱۴۰۱/۱۰/۱۳

بازرگانی

۹۹

RSD-40101226-SH

خرید واکنشگر

۱۴۰۱/۹/۲۶

۱۴۰۱/۱۰/۳

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

بازرگانی

۹۸

RSD-40101225-SH

Water Bath 13L

۱۴۰۱/۹/۲۳

۱۴۰۱/۹/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۰۷

بازرگانی

۹۷

RSL-40100696

Safety Valve

۱۴۰۱/۹/۲۲

۱۴۰۱/۹/۲۹

۱۴۰۱/۱۰/۰۶

بازرگانی

۹۶

RSD-40101112-SH

خرید Reducer

۱۴۰۱/۹/۲۰

۱۴۰۱/۹/۲۷

۱۴۰۱/۱۰/۰۴

بازرگانی

۹۵

RSS-0130515-SH

مناقصه STUD BOLT

۱۴۰۱/۹/۱۴

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

بازرگانی

۹۴

RSS-0130502

Thread Plug

۱۴۰۱/۹/۱۴

۱۴۰۱/۹/۲۱

۱۴۰۱/۹/۲۸

بازرگانی

۹۳

RSD-40101157

Printer

۱۴۰۱/۹/۰۹

۱۴۰۱/۹/۱۶

۱۴۰۱/۹/۲۳

بازرگانی

۹۲

RSD-9922131

انجام کالیبراسیون دوره ای دستگاه تست تله بخار

۱۴۰۱/۹/۰۵

۱۴۰۱/۹/۱۲

۱۴۰۱/۹/۱۹

بازرگانی

۹۱

RSS-0130484-SH

خرید شیشه نمونه گیری

۱۴۰۱/۸/۲۸

۱۴۰۱/۹/۵

۱۴۰۱/۹/۱۲

بازرگانی

۹۰

RSS-0130271

counter printer

۱۴۰۱/۸/۲۵

۱۴۰۱/۹/۲

۱۴۰۱/۹/۹

بازرگانی

۸۹

RSS-0130476

Filter

۱۴۰۱/۸/۲۲

۱۴۰۱/۸/۲۹

۱۴۰۱/۹/۶

بازرگانی

۸۷

RSS-0130466-SH

لباس کار دو تکه

۱۴۰۱/۸/۱۶

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

بازرگانی

۸۶

RSD-40120143

Pressure vacuum relief valve

۱۴۰۱/۸/۱۶

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

بازرگانی

۸۵

RSD-40120142

low pressure gas blanketing regulator

۱۴۰۱/۸/۱۶

۱۴۰۱/۸/۲۳

۱۴۰۱/۸/۳۰

بازرگانی

۸۴

RSS-0130448

oil pump

۱۴۰۱/۸/۱۰

۱۴۰۱/۸/۱۷

۱۴۰۱/۸/۲۴

بازرگانی

۸۳

RSS-0130387

قطعات کمپرسور کوانگشین

۱۴۰۱/۸/۱۰

۱۴۰۱/۸/۱۷

۱۴۰۱/۸/۲۴

بازرگانی

۸۲

RSS-0130450-SH

چراغ خیابانی LED

۱۴۰۱/۸/۸

۱۴۰۱/۸/۱۵

۱۴۰۱/۸/۲۲

بازرگانی

۸۱

RSS-0130457

لباس گرم

۱۴۰۱/۸/۸

۱۴۰۱/۸/۱۵

۱۴۰۱/۸/۲۲

بازرگانی

۸۰

RSD -40120132

کارت الکترونیکی آنالایزرهای اکسیژن

۱۴۰۱/۸/۸

۱۴۰۱/۸/۱۵

۱۴۰۱/۸/۲۲

بازرگانی

۷۹

RSS-40120133

بانک باتری SAFT

۱۴۰۱/۸/۸

۱۴۰۱/۸/۱۵

۱۴۰۱/۸/۲۲

بازرگانی

۷۸

RSD-4002042

detector

۱۴۰۱/۸/۱

۱۴۰۱/۸/۸

۱۴۰۱/۸/۱۵

بازرگانی

۷۷

RSS_01303417

Thermocouple Connection

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

۱۴۰۱/۸/۱۴

بازرگانی

۷۶

RSS-0130406-SH

خرید یک قلم شیلنگ فشار قوی

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

۱۴۰۱/۸/۱۴

بازرگانی

۷۵

RSS-0130426

Parts for “TIBB” Generator

۱۴۰۱/۷/۳۰

۱۴۰۱/۸/۷

۱۴۰۱/۸/۱۴

بازرگانی

۷۴

RSS-0130382-SH

خرید ۷ قلم تسمه

۱۴۰۱/۷/۲۶

۱۴۰۱/۸/۳

۱۴۰۱/۸/۹

بازرگانی

۷۳

RSS-0130420

Bearing

۱۴۰۱/۷/۲۵

۱۴۰۱/۸/۱

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۷۲

RSD-40120131

دستگاه کنترل تردد

۱۴۰۱/۷/۲۵

۱۴۰۱/۸/۱

۱۴۰۱/۸/۷

بازرگانی

۷۱

RSS-0130435

کابل زیرزمینی

۱۴۰۱/۷/۱۹

۱۴۰۱/۷/۲۶

۱۴۰۱/۸/۴

بازرگانی

۷۰

RSD-40120130

plate

۱۴۰۱/۷/۱۹

۱۴۰۱/۷/۲۶

۱۴۰۱/۸/۴

بازرگانی

۶۹

RSS-0130373

Bearing

۱۴۰۱/۷/۱۹

۱۴۰۱/۷/۲۶

۱۴۰۱/۸/۴

بازرگانی

۶۸

RSS-0130083

قطعات پمپ

۱۴۰۱/۷/۱۹

۱۴۰۱/۷/۲۶

۱۴۰۱/۸/۲

بازرگانی

۶۷

RSS-0130324-MD

Seal Packing, Stuffing Box

۱۴۰۱/۷/۱۹

۱۴۰۱/۷/۲۶

۱۴۰۱/۸/۲

بازرگانی

۶۶

RSS-0130320-MD

Pully

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

بازرگانی

۶۵

RSS-0130400

Flanges

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

بازرگانی

۶۴

RSS-0130067

Flanges

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

۱۴۰۱/۷/۳۰

بازرگانی

۶۳

RSS – 0130194

Lubricator

۱۴۰۱/۷/۱۱

۱۴۰۱/۷/۱۸

۱۴۰۱/۷/۲۵

بازرگانی

۶۲

RSS-0130190

Sentinel Valve

۱۴۰۱/۷/۱۱

۱۴۰۱/۷/۱۸

۱۴۰۱/۷/۲۵

بازرگانی

۶۱

RSS- 0130179

Gear Pump

۱۴۰۱/۷/۱۱

۱۴۰۱/۷/۱۸

۱۴۰۱/۷/۲۴

بازرگانی

۶۰

RSS-0130388

valve

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۵۹

RSD-0130390

Ammeters

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۵۸

RSS-0130335-SH

خرید سه قلم Termocouple

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

۱۴۰۱/۷/۱۲

بازرگانی

۵۷

RSD-40120100-SH

مناقصه خرید یک قلم pipe

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

۱۴۰۱/۷/۱۲

بازرگانی

۵۶

RSS-0130369-SH

خرید یک قلم Flanges

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۷/۱۲

بازرگانی

۵۵

RSS-0130355

Bearing

۱۴۰۱/۶/۲۳

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

بازرگانی

۵۴

RSD-40120108

ماژول شبکه برق

۱۴۰۱/۶/۲۲

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

بازرگانی

۵۳

RSL-40100662

ترانس جریان برق

۱۴۰۱/۶/۲۲

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

بازرگانی

۵۲

RSS-0030482

Selector Switch

۱۴۰۱/۶/۲۲

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

بازرگانی

۵۱

RSS-0130308

Bearing

۱۴۰۱/۶/۲۱

۱۴۰۱/۶/۲۸

۱۴۰۱/۷/۴

بازرگانی

۵۰

RSS-0130208

Plate

۱۴۰۱/۶/۲۱

۱۴۰/۶/۲۸

۱۴۰۱/۷/۴

بازرگانی

۴۹

RSS-0130259

Pressure Switch

۱۴۰۱/۶/۲۰

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

بازرگانی

۴۸

RSS-0130304-Md

Journal Bearing

۱۴۰۱/۶/۲۰

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

بازرگانی

۴۷

RSS-0030521

Crank Shaft

۱۴۰۱/۶/۲۰

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

بازرگانی

۴۶

RSS-0130368

Bearing

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

۱۴۰۱/۷/۲

بازرگانی

۴۵

RSS-0130255-SH

plug valve

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

۱۴۰۱/۷/۲

بازرگانی

۴۴

RSD-40120110

تابلو رو کار داخلی

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

۱۴۰۱/۷/۲

بازرگانی

۴۳

RSS-0130348-SH

RETURN BEND

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

۱۴۰۱/۷/۲

بازرگانی

۴۲

RSD-40120113-SH

مناقصه خرید دتکتور تیوب Drager

۱۴۰۱/۶/۱۶

۱۴۰۱/۶/۲۳

۱۴۰۱/۶/۳۰

بازرگانی

۴۱

RSS-0130346

Instrument Gauge

۱۴۰۱/۶/۱۲

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

بازرگانی

۴۰

RSS-0130251-SH

(NIPPELE , TEE & ELBOW )خرید ۶ قلم اتصالات

۱۴۰۱/۶/۱۲

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

بازرگانی

۴۱

RSS-0130346

Instrument Gauge

۱۴۰۱/۶/۱۲

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

بازرگانی

۴۰

RSS-0130251-SH
(NIPPELE , TEE & ELBOW )خرید ۶ قلم اتصالات

۱۴۰۱/۶/۱۲

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

بازرگانی

۳۹

RSS-130257 SH

Bolts & Nuts

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۳۸

RSS-9730286

Auto Variable Hub

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۳۷

RSS-9730321

Motor Poteniometer

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۳۶

RSL-40000941

Transector Bushing

۱۴۰۱/۶/۱

۱۴۰۱/۶/۷

۱۴۰۱/۶/۱۵

بازرگانی

۳۵

RSL-40000940

High Pressure Bushing

۱۴۰۱/۶/۱

۱۴۰۱/۶/۷

۱۴۰۱/۶/۱۵

بازرگانی

۳۴

RSS-013028

Skin Thermocouple Assy

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۴

بازرگانی

۳۳

RSS-0130003

قطعات توربین

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۴

بازرگانی

۳۲

RSS-010024

test kit

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۴

بازرگانی

۳۱

RSS-0130294-MD

mechanical seal

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۴

بازرگانی

۳۰

RSS-0131165

Gear wheel – shaft

 

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۹

RSS-0130108

Synchro Transmitter

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۸

RSS-010126

Stuffing box

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۷

RSL-40100437-SH

خرید Tee

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۶

RSL-40100475-SH

 خرید یک قلم Tee

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۵

RSS-0030697-SH

خرید یک قلم Boiler & super heater tubes 1-1/2 IN
 

۱۴۰۱/۵/۲۶

۱۴۰۱/۶/۲

۱۴۰۱/۶/۹

بازرگانی

۲۴

RSS-0030497-SH

خرید یک قلم CONTROL RELAY

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۲۳

RSS-0130157-SH

Stainless Steel Wool

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۲۲

RSS-0130269-SH

خرید یک قلم ورق آلومینیومی

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۲۱

RSS-0130244-MD

SLEEVE

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۲۰

RSS-0030499-SH

Mangnet red dot

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۱۹

RSD-40120087-SH

P/F “BROOKS” compact prover

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۸

RSS-0030548

Westinghouse gas turbine

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۷

RDD-130218-MD

impeller

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۶

RSD-40120092-SH

silicagel & deyedgel

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۵

RSS-0030570

governor valve

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۴

impeller

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۳

RSS-0130182

stationary seal

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۲

RSS-0030677

membrane

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۱

RSD-0130263-SH

Gasket

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۰

RSS-0130238

کفش ایمنی

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۹

RSS-0030693

membrane

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۸

RSS-0030512
مکانیکال سیل

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۷

RSD40020120
سلونوئید ولو

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۶

RSS-0130222

الکترود

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۵

RSD-0130268-SH

خرید عایق پشم سنگ

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۴

RSD-010283-SH

خرید کربنات سدیم سبک

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۳

RSD-0130567-SH

خرید عایق پشم سنگ پتویی

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۲

RSS-003533

قطعات پمپ

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱

RSD-0130266-SH

Ceramica fiber blankets

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی