گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

                             〈از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال〉 

ردیف

       شماره تقاضا

عنوان مناقصه

تاریخ انتشار

تاریخ اتمام

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد

واحد متقاضی

۶۱

RSS-0130388

valve

۱۴۰۱/۷/۱۰

۱۴۰۱/۷/۱۷

۱۴۰۱/۷/۲۴

بازرگانی

۶۰

RSD-0130390

Ammeters

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۵۹

RSD-40120126

Plate

۱۴۰۱/۷/۹

۱۴۰۱/۷/۱۶

۱۴۰۱/۷/۲۳

بازرگانی

۵۸

RSS-0130335-SH

خرید سه قلم Termocouple

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

۱۴۰۱/۷/۱۲

بازرگانی

۵۷

RSD-40120100-SH

مناقصه خرید یک قلم pipe

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

۱۴۰۱/۷/۱۲

بازرگانی

۵۶

RSS-0130369-SH

خرید یک قلم Flanges

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۷/۱۲

بازرگانی

۵۵

RSS-0130355

Bearing

۱۴۰۱/۶/۲۳

۱۴۰۱/۶/۳۰

۱۴۰۱/۷/۶

بازرگانی

۵۴

RSL-40100662

ماژول شبکه برق

۱۴۰۱/۶/۲۲

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

بازرگانی

۵۳

RSD-40120108

ترانس جریان برق

۱۴۰۱/۶/۲۲

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

بازرگانی

۵۲

RSS-0030482

Selector Switch

۱۴۰۱/۶/۲۲

۱۴۰۱/۶/۲۹

۱۴۰۱/۷/۵

بازرگانی

۵۱

RSS-0130308

Bearing

۱۴۰۱/۶/۲۱

۱۴۰۱/۶/۲۸

۱۴۰۱/۷/۴

بازرگانی

۵۰

RSS-0130208

Plate

۱۴۰۱/۶/۲۱

۱۴۰/۶/۲۸

۱۴۰۱/۷/۴

بازرگانی

۴۹

RSS-0130259

Pressure Switch

۱۴۰۱/۶/۲۰

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

بازرگانی

۴۸

RSS-0130304-Md

Journal Bearing

۱۴۰۱/۶/۲۰

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

بازرگانی

۴۷

RSS-0030521

Crank Shaft

۱۴۰۱/۶/۲۰

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۴۰۱/۷/۳

بازرگانی

۴۶

RSS-0130368

Bearing

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

۱۴۰۱/۷/۲

بازرگانی

۴۵

RSS-0130255-SH

plug valve

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

۱۴۰۱/۷/۲

بازرگانی

۴۴

RSD-40120110

تابلو رو کار داخلی

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

۱۴۰۱/۷/۲

بازرگانی

۴۳

RSS-0130348-SH

RETURN BEND

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

۱۴۰۱/۷/۲

بازرگانی

۴۲

RSD-40120113-SH

مناقصه خرید دتکتور تیوب Drager

۱۴۰۱/۶/۱۶

۱۴۰۱/۶/۲۳

۱۴۰۱/۶/۳۰

بازرگانی

۴۱

RSS-0130346

Instrument Gauge

۱۴۰۱/۶/۱۲

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

بازرگانی

۴۰

RSS-0130251-SH

(NIPPELE , TEE & ELBOW )خرید ۶ قلم اتصالات

۱۴۰۱/۶/۱۲

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

بازرگانی

۴۱

RSS-0130346

Instrument Gauge

۱۴۰۱/۶/۱۲

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

بازرگانی

۴۰

RSS-0130251-SH
(NIPPELE , TEE & ELBOW )خرید ۶ قلم اتصالات

۱۴۰۱/۶/۱۲

۱۴۰۱/۶/۱۹

۱۴۰۱/۶/۲۶

بازرگانی

۳۹

RSS-130257 SH

Bolts & Nuts

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۳۸

RSS-9730286

Auto Variable Hub

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۳۷

RSS-9730321

Motor Poteniometer

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۳

۱۴۰۱/۶/۲۰

بازرگانی

۳۶

RSL-40000941

Transector Bushing

۱۴۰۱/۶/۱

۱۴۰۱/۶/۷

۱۴۰۱/۶/۱۵

بازرگانی

۳۵

RSL-40000940

High Pressure Bushing

۱۴۰۱/۶/۱

۱۴۰۱/۶/۷

۱۴۰۱/۶/۱۵

بازرگانی

۳۴

RSS-013028

Skin Thermocouple Assy

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۴

بازرگانی

۳۳

RSS-0130003

قطعات توربین

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۴

بازرگانی

۳۲

RSS-010024

test kit

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۴

بازرگانی

۳۱

RSS-0130294-MD

mechanical seal

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۶

۱۴۰۱/۶/۱۴

بازرگانی

۳۰

RSS-0131165

Gear wheel – shaft

 

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۹

RSS-0130108

Synchro Transmitter

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۸

RSS-010126

Stuffing box

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۷

RSL-40100437-SH

خرید Tee

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۶

RSL-40100475-SH

 خرید یک قلم Tee

۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۶/۱۲

بازرگانی

۲۵

RSS-0030697-SH

خرید یک قلم Boiler & super heater tubes 1-1/2 IN
 

۱۴۰۱/۵/۲۶

۱۴۰۱/۶/۲

۱۴۰۱/۶/۹

بازرگانی

۲۴

RSS-0030497-SH

خرید یک قلم CONTROL RELAY

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۲۳

RSS-0130157-SH

Stainless Steel Wool

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۲۲

RSS-0130269-SH

خرید یک قلم ورق آلومینیومی

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۲۱

RSS-0130244-MD

SLEEVE

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۲۰

RSS-0030499-SH

Mangnet red dot

۱۴۰۱/۵/۲۴

۱۴۰۱/۵/۳۱

۱۴۰۱/۶/۷

بازرگانی

۱۹

RSD-40120087-SH

P/F “BROOKS” compact prover

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۸

RSS-0030548

Westinghouse gas turbine

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۷

RDD-130218-MD

impeller

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۶

RSD-40120092-SH

silicagel & deyedgel

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۵

RSS-0030570

governor valve

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۴

impeller

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۳

RSS-0130182

stationary seal

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۲

RSS-0030677

membrane

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۱

RSD-0130263-SH

Gasket

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱۰

RSS-0130238

کفش ایمنی

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۹

RSS-0030693

membrane

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۸

RSS-0030512
مکانیکال سیل

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۷

RSD40020120
سلونوئید ولو

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۶

RSS-0130222

الکترود

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۵

RSD-0130268-SH

خرید عایق پشم سنگ

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۴

RSD-010283-SH

خرید کربنات سدیم سبک

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۳

RSD-0130567-SH

خرید عایق پشم سنگ پتویی

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۲

RSS-003533

قطعات پمپ

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی

۱

RSD-0130266-SH

Ceramica fiber blankets

۱۴۰۱/۵/۲۳

۱۴۰۱/۵/۳۰

۱۴۰۱/۶/۶

بازرگانی